“Trafik sigortaları ile ilgili devam eden yargılama 6-12 ay arasında sonuca varacak”

 “Trafik sigortaları ile ilgili devam eden yargılama 6-12 ay arasında sonuca varacak”

Köşe yazarımız Sema Tüfekçiler, Sigortacı Gazetesi Instagram canlı yayınında Avukat Ruşa Doğan’ı konuk etti. Canlı yayının konusu ise trafik sigortasındaki gündem maddeleri oldu.Avukat Ruşa Doğan konuyla ilgili, “Konuyla ilgili danıştayda devem eden bir yargılama mevcut, konunun pandemi nedeniyle 6 ay veya 1 sene arasında bir karar varacağını düşünüyorum” dedi.

Sigortacı Gazetesi, Instagram kanalı üzerinden düzenlediği canlı yayınlarla sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. 9 Kasım 2020 Pazartesi 19.00’da köşe yazarımız Sema Tüfekçiler, Avukat Ruşa Doğan’ı konuk etti. Canlı yayının konusu ise trafik sigortasındaki gündem maddeleri oldu.  Doğan, “Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların haricinde yasaların anayasaya aykırı olduğu durumlar ile ilgili olarak belli mahkemeler tarafından başvurular yapıldı. Bu talepler yapıldıktan sonra da Anayasa Mahkemesi bu hususları düzenleyerek genel şartlarda mevcut iki maddenin belli kısımdan iptaline karar verdi. Söz konusu genel şartlarda iki hüküm bulunuyor. Bunların birinde, zarar verenlerin üçüncü kişilere olan teminatı ile ilgili olarak borcun kapsamını ve tazminat ve aktüerya hesapları ile ilgili olarak incelendi. Bu nedenle 90 ve 92. maddedeki belli kısımların iptaline karar verildi ama bunun haricinde 99 ve 97. maddelerin iptalini reddetti” dedi. 

Doğan, “Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararları yayınlandığı gibi hangi tarihten itibaren hangi uyuşmazlıkların uygulanabilir olacağı sorunlarını beraberinde getiriyor. Bunlarla ilgili olarak anayasanın 153. maddesi gereğince iptal kararlarının geriye yürütülmeyeceği belirtilmektedir. Bu kapsamda kesin olarak mahkeme kararları sonuca varmışsa bunla ilgili tekrardan bir başvuru yapılması mümkün değil. Fakat bu diğer taraftan sigortalılar açısından başvuruya engel değildir. Başvuruda bulunabilirsiniz fakat gerek Anayasa Mahkemesi kararı gerekse HMK ilgili maddeleri gereğince bunla ilgili olarak bu hususta yine kararı yargı verecek fakat geriye dönük işlem yapılması mümkün gözükmüyor.Borcun kapsamını belirleyen hükümlerle bunun haricinde tazminat hesaplarına ilişkin olarak bir değişiklik yapıldı, geri kalanlar değişmedi. Fakat danıştayda da bununla ilgili devam eden bir yargılama mevcut” diye konuştu.

Doğan, “Buradaki temel problem genel şartlardaki mevcut durumun bir yürütme organı ile yapılması yerine yasama organı ile yapılması gerekiyor. Mevcut durumdaki bozukluk da buradan çıkıyor” dedi. Teminat limiti ile de ilgili bir değişiklik olacağını belirten Doğan, “Teminat limiti ile ilgili de bir değişiklik olacak, hesplamalarda da bir değişiklik olacak. Bununla ilgili poliçelerde belirtilen şartlarda da değişiklik oluyor. Bu şartların değiştiğini göz önüne aldığınız zaman poliçe teminat limitlerinin aktüerya hesabında hesaplanacak tablolar değişti. Bu durumda hep eksi hem de artı olabilecek durumda. Bu durum muallakta kaldı, ilgili kararın pandemi nedeniyle 6 ay veya 1 sene arasında bir karar varacağını düşünüyorum” dedi.

Doğan konunun çözümü ile ilgili, “Konuyu kökünden çözmek için yapılması gereken çok basit bir şey var. Bir komisyon kurulur, bu komisyonda sigorta şirketleri bunla ilgili karşı taraf ve yasama organından bir heyet bu işi kökünden çözebilecek durumda” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir