İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Sigortacılık

TSEV, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sadece doğa olaylarını olumsuz etkileyen bir olgu olmaktan çıkarak, ekonomik ve finansal krizleri tetikleyen, şirketlerin kârlılıklarını azaltan, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden önemli bir sorun haline gelmesi nedeniyle, “İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Sigortacılık” isimli yayını hazırladı.

Prof. Dr. Suna Özyüksel ve Çevre Yüksek Mühendisi R. Güneş Oksay tarafından kaleme alınan çalışma, dört bölümden oluşuyor. Çalışmanın birinci bölümünde iklim değişikliği ve etkileri, ikinci bölümde sürdürülebilir kalkınma, ilgili toplantılar ve iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkileri, üçüncü bölümünde iklim değişikliği konusunda AB’de ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yapılan çalışmalar, toplantılar anlatılmakta ve son bölümünde ise sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir sigortacılık ilişkisi örneklerle inceleniyor.

 

Yorum yazın