IAIS: İklim riskleri sigortacılar için önemli bir endişe kaynağı

 IAIS: İklim riskleri sigortacılar için önemli bir endişe kaynağı

Uluslararası Sigorta Denetleyicileri Birliği’nin yayınlamış olduğu 2023 Küresel Sigorta Pazarı Raporu’na göre iklimle ilgili riskler, sigorta şirketleri için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 

Uluslararası Sigorta Denetleyicileri Birliği (IAIS), küresel sigorta sektörünü şekillendiren temel riskleri ve eğilimleri vurgulayan 2023 Küresel Sigorta Pazarı Raporu’nu (GIMAR) yayınladı.  Küresel yazılı primlerin %90’ından fazlasını kapsayan en büyük uluslararası sigorta şirketlerinin yaklaşık 60’ından toplanan verilere dayanan rapora göre, küresel sigorta sektörünün toplam sistemik risk skorları bir önceki yıla göre bir miktar gerileyerek bankaların oldukça altında kaldı. Rapor, sigorta sektörünün sağlam sermaye yeterliliğine rağmen 2022 yılı sonunda, finansal piyasalardaki düşük varlık değerlemelerine bağlı olarak hafif bir düşüş yaşandığını belirtiyor. Raporun bu seneki versiyonu iki ana temaya odaklanıyor:

  • Zorlu makroekonomik ortamda faiz oranı, likidite ve kredi riskleri,
  • Hayat sigortası sektöründeki yapısal değişimler.

İklimle ilgili riskler, sigorta şirketleri için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle geçiş riskine maruz kalma, sigorta şirketlerinin kârlılığı ve sermaye yönetimi açısından zorluklara neden oluyor. Raporda, doğal afetlerle ilgili hasarlarda beklenen artışın reasürans piyasalarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Gelişen dijital ortam, sosyal medya gibi faktörler aracılığıyla poliçe sahiplerinin davranışlarını etkileyen yeni dinamikler sunuyor.

IAIS, denetim otoritelerinin izleme çabalarını yoğunlaştırması, sık sık saha dışı ve yerinde denetim, duyarlılık analizi ve likidite riski stres testi kullanma ihtiyacının altını çiziyor.

Rapor, sigorta sektörü için potansiyel risk faktörlerini şöyle sıralıyor:

  • Devam eden yüksek enflasyon seviyeleri,
  • Hane halkının satın alma gücünün azalması nedeniyle sigortaya olan talebin azalması olasılığı,
  • Jeopolitik gerilimler.

İlginizi Çekebilir