Özel sağlık sigortasında da havuz modeli

Hazine Müsteşarlığının 2017 yılı bütçe tasarı kitapçığında Sigortacılık Genel Müdürlüğünün gelecek yıl gerçekleştirmesi planlanan faaliyet ve projelerine yer verildi. Bu projeler şöyle sıralandı:

– 2017 yılında devlet katkısı uygulamasına devam edilecek, bireysel emeklilik sisteminde (BES) otomatik katılıma ilişkin çalışmalar yürütülecek.

– Mevcut fon yapısının daha sade ve bütünleşik tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

– Özel sağlık sigorta sisteminde tamamlayıcı sağlık ve uzun süreli sağlık sigortalarının geliştirilmesini teminen havuz modelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

– Sigortacılık bilinçlendirme ve tanıtım stratejisine ilişkin olarak eylem planı güncellenecek ve geliştirilecek.

– 2016 yılında tamamlanan öz değerlendirme sonucuna göre uyum düzeyinin artırılmasına yönelik eylem planı hazırlanacak.

– Sermaye yeterliliği sistemi ve risk ölçümü geliştirilecek, risk esaslı gözetim çalışması tamamlanacak, gözetim ve denetime ilişkin insan kaynakları ve bilişim altyapısı geliştirilecek.

Yorum yazın