Hayat Yıllık Gelir Sigortasıyla canlanacak

 Hayat Yıllık Gelir Sigortasıyla canlanacak

1 Nisan tarihinde yayınlanan ve 1 Ekim’de yürürlüğe girecek olan Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği’yle sadece Bireysel Emeklilik Sistemi emeklileri değil, ayrıca birikmiş parasını değerlendirmek isteyen herkes ömür boyu maaş alma hakkına sahip olacak. BES’ten emeklilik hakkı kazananlar birikimlerinin hepsini ya da bir kısmını Yıllık Gelir Sigortası’na yatırabilecek ve istedikleri süre içinde ve istedikleri miktarda maaş olarak alabilecekler.
Yıllık Gelir Sigortası’na müracaat edenler birçok avantajdan yararlanabilecek. Maaş tutarları enflasyona karşı korunurken, Yıllık Gelir Sigortası sigortalıyı uzun yaşam riskine karşı da koruyor. Sistemin 56 yaş altı ve üstü için ayrı seçenekler sunması, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olmak üzere farklı ödeme seçeneklerine sahip olması, vefat durumunda bir başkasına aktarılabilmesi gibi avantajlı seçenekleri sayesinde Yıllık Gelir Sigortası sektörün yeni atar damarı olacak gibi görünüyor.
Sigortacı Gazetesi olarak, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan’ın ve Adendum Aktüerya Emeklilik Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Mert Demir’in para biriktirme ve ömür boyu maaş alma imkanı olarak Yıllık Gelir Sigortası’nın, sigorta sektörüne ve sigortalıya avantajları hakkında görüşlerini aldık.

YILLIK GELİR SİGORTASININ FAYDALARI
* Maaş tutarları enflasyona karşı korunur
* Yatırılan birikimlerdeki kesintiler en aza indirilebilir
* Uzun yaşam riskine karşı sigortalıyı korur
* 56 yaş altı ve üstü için farklı ürünler sunarak müşteri memnuniyetini amaçlar
* Yıllık Gelir Sigortası’ndan elde edilen gelirler, gelir vergisinden muaf tutulur.


Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan: Yıllık Gelir Sigortası karşılıklı kazanç yaratacak

Yıllık Gelir Sigortası’nın sisteme sunulmasının, tasarrufların  sistem içinde kalmasına katkı sağlayacağını belirten Vakıf Emeklilik Genel Müdürü  Mehmet Bostan, “Yıllık Gelir Sigortası ürünlerinin satışı karşılıklı kazanç yaratacak” dedi.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, Yıllık Gelir Sigortası’nın birikim sahiplerine sağlayacakları avantajları şu sözlerle bildirdi: “Yıllık Gelir Sigortası, kişilerin kendi belirledikleri süre boyunca ya da ömür boyu mevzuatın belirlediği hesaplamalar çerçevesinde maaş almasına olanak sağlayan bir sigortadır. Yıllık Gelir Sigortası sayesinde maaş tutarları enflasyona karşı korunurken yatırılan birikimlerdeki kesintiler de en aza indirilebilmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olduktan sonra yürürlüğe alınabilen ‘Emeklilik Gelir Sigortaları’ dışında mevcut birikimlerle maaş alma olanağı sağlayan Yıllık Gelir Sigortası’nın da sisteme sunulması, tasarrufların korunmasına ve sistem içinde kalmasına katkı sağlayacaktır.”
Ayrıca Yıllık Gelir Sigortası’nın, emeklilik döneminde katılımcılara düzenli bir gelir kaynağı sağlayacağını belirten Bostan, ömür boyu irat; yani sermayeye bağlı olarak gelir elde edilebilen ürünlerle de uzun yaşam riskine karşı sigortalıyı koruduğunu ekledi. Bostan sözlerine, “İrat sigortalarının; emeklilik sisteminde yer alan şirketlerin ürün çeşitliliğini artırarak katılımcılara ömür boyu maaş seçeneği sunması ve sektörü hayat sigortacılığı açısından canlandırması beklenmektedir. Katılımcılar sadece maaş geliri sağlamak adına mevcut birikimlerini de sisteme dahil edebileceklerdir” şeklinde devam etti.

‘AVANTAJ SAĞLAYACAK BİR EK GELİR ARACI’
Bostan, birikimi olanların ikinci bir gelir elde etmek için Yıllık Gelir Sigortası’nı tercih edebileceklerini belirtti ve ekledi: “Emeklilik gelirine ek bir gelir sağlamayı amaçlayan Yıllık Gelir Sigortası, BES sonrası emeklilik gelir planı sahibi olma veya banka hesabında değerlendirme seçenekleri katılımcıların birikimlerini değerlendirme tercihlerine göre değişiklik gösterebilir. Yürürlüğe giren mevzuat ile birlikte Yıllık Gelir Sigortası ürünleri de BES’ten maaş alma seçeneği gibi katılımcılara avantaj sağlayacak bir ek gelir aracı olacaktır.”
1 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Yıllık Gelir Sigortası Yönetmeliği kişilerin emeklilik dönemi için gelir elde etmesini sağlayacak şekilde düzenlendiğini dile getiren Mehmet Bostan, mevcut yönetmelik ile 56 yaş üzeri ve altındaki kişilere farklı ürünler sunulmasını sağlayarak ürün çeşitliliğinin artırılmış olduğunu söyledi. Bostan ayrıca; “Özellikle BES müşterileri olan 56 yaş üzerindeki katılımcılar için her takvim yılında en az TÜFE oranında artış zorunluluğu ile müşteri memnuniyeti amaçlanmıştır” dedi.

‘UZUN VADELİ GETİRİ ŞART’
Bostan, “Yıllık Gelir Sigortası kapsamında şirketlerin uzun dönemde garanti edecekleri yükümlülükleri karşılayacak gelirlere sahip olması önemlidir. Bu kapsamda yükümlülüklerin karşılanabilmesi için özel tahvil ihracı ile ilgili önerileri şirketlerden anket yolu ile alan Hazine Müsteşarlığı tarafından uzun vadede getiri sağlayabilecek kâğıtların çıkartılması beklenmektedir. Bu konu hakkında sağlanacak destek ile Yıllık Gelir Sigortası’ndaki ihtiyacın karşılanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Ayrıca bankaların da bireysel emeklilik ve hayat sigortası şirketlerinin önemli satış kanallarından biri olduğunu dile getiren Bostan, Yıllık Gelir Sigortası ürünlerinin satışının karşılıklı kazanç yaratacağını söyledi. Bostan, “Bankaların da  mevcut ürün gamlarına yeni ürünler eklemek yerine hayat sigortası şirketleri ile iş birliklerinin artacağına ve bu durumun da sektöre canlılık kazandıracağına inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.


Adendum Aktüerya Emeklilik Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Mert Demir: Gelir vergisinden muaf ömür boyu maaş alınacak

Adendum  Aktüerya Emeklilik Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Mert Demir, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olan kişinin Yıllık Gelir Sigortası’ndan yararlanmasının ömür boyu düzenli gelir alabilmesine olanak sağlayacağını belirtti. Demir, Yıllık Gelir Sigortası’ndan elde edilen gelirlerin gelir vergisinden muaf tutulduğunu söyledi.

Mert Demir, Yıllık Gelir Sigortası’nın sigortacılık sistemi aracılığıyla sunulan bir ürün olduğunu ve esas olarak kişiye yaşadığı müddetçe bir gelir sağlamayı taahhüt ettiğini söyledi. Yaşama olasılığına bağlı ve kişi yaşadıkça gelir/maaş elde etmeye devam edeceğinden bir anlamda ömür boyu düzenli maaş alma seçeneğini katılımcılara sunmakta olduğunu belirtten Demir açıklamasında, “BES’te elde edilen getiriler vergilendirilmezken, Yıllık Gelir Sigortası’ndan elde edilen gelirler de gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu durumda özellikle emeklilik döneminde birikimlerini toplu almayarak düzenli yıllık gelir/maaş şeklinde almak isteyen bir katılımcı için BES’teki emeklilik gelir planları, sigorta sisteminden sunulan Yıllık Gelir Sigortaları ile tamamlandığında kişinin ömür boyu düzenli gelir alabilmesine olanak sağlayacak bütüncül çözümler sunabilecektir” dedi.
Demir, Yıllık Gelir Sigortası’nın sadece BES ile sınırlı bir ürün olmadığını belirtti. Ayrıca sigortacılık ve finans dünyasının bazı ilginç alanlarından da Yıllık Gelir Sigortası’na hiç hesapta olmayan katılımlar olabileceğini ekledi.  Bankaya para yatırmanın bir emeklilik seçeneği olmadığını söyleyen Demir, “BES’te emekliliği hak eden bir katılımcının birikimlerini toplu almayıp bankacılık sistemindeki mevduata benzer şekilde yatırıma yönlendirmesine olanak sağlayan emeklilik gelir planları vardır. Üstelik bu planlardaki yatırım gelirlerinde, mevduattaki gibi yüzde 15 stopaj kesintisi de yoktur” dedi.

‘NİTELİKLİ BİLGİLENDİRME GEREKİYOR’
Demir, emeklilik döneminde hangi planın daha iyi olduğu bütünüyle katılımcının beklentilerine göre belirlenebildiğini belirtti.  Ancak tüm birikimleri en üst düzeyde ömür boyu maaşa çevirmek isteyen katılımcılar açısından hem BES’ten sunulan emeklilik gelir planları hem de sigortacılık sisteminden beklenenden uzun yaşama riskini sigorta kapsamına alan ürünlerin entegre şekilde tasarlanmasının menfaatleri artıracağını da ekledi.  Mert Demir sözlerine, “Bununla birlikte her iki sistemin de kişiye özel avantaj ve dezavantajları uygun şekilde harmanlanması, tasarlanması oldukça nitelikli bir bilgilendirme gerektirmektedir. Bu noktada katılımcıların taleplerinin doğru şekilde yönlendirilmesi için şirketlerinin emeklilik ürün seçenekleri konusunda ‘nitelikli bilgilendirmeye’ olanak sağlayacak önlemleri de almaları uygun olacaktır” şeklinde devam etti.
Yıllık Gelir Sigortası’nın  yapısı gereği oldukça uzun vadeli bir sigorta ürünü olduğunu dile getiren Demir,  ürünü sunan şirketlerin hem uzun dönemli yatırım riskini hem de demografik değişimden kaynaklanan beklenenden uzun yaşama riskini üstlendiklerini belirtti. Demir konuyla ilgili, “Dolayısıyla şirketlerin bu riskleri yeterli bir güvenlik marjı ve makul hesaplamalarla kabul etmeleri gerekir. Aksi halde kısa vadede üstlenilen riskler katılımcılara menfaat sağlarken orta ve uzun vadede şirketlerin aktüeryal yapılarını olumsuz etkileyebilir ve teknik giderlerini artırabilir yapıdadır. Bu açıdan mevzuatın hem fiyatlandırmada hem de ürün tasarımında emeklilik şirketlerine yeterli ve ancak kontrollü bir alan bırakması gerekir” dedi.

‘YENİ ÜRÜNLER GÖREBİLİRİZ’
Mert Demir, rekabetin kısa vadede verilen emeklilik maaşı üzerinden yapılmasının önlenmesi, uzun vadeli yatırım riski yönetimi, kâr payı paylaşımı, yıllık maaş artışı ve sunulan diğer hizmetler üzerinden rekabetin teşvik edilmesinin uygun olacağını dile getirdi. Diğer yandan, mevcut durumda sunulabilecek ürünlerin oldukça kısıtlı olduğunu söyledi ve ekledi: “Sektör bu konuda rüştünü ispat ettikçe yurtdışında olduğu gibi geride kalan eş ve çocukları dahil eden, belli sürelerde garanti edilen maaş veren ürünler görebiliriz. Yıllık Gelir Sigortası bütünüyle sigorta sisteminden sunulan bir üründür. Bankaların bir grup yüksek montanlı birikimi olan ve bu birikimlerinin bir kısmı ile düzenli aylık gelir talebinde bulunan müşterilerine acenteliklerini yaptıkları sigorta ve emeklilik şirketlerinin yıllık gelir ürünlerini sunmaları beklenebilir.”

 

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply