Hasarlı araçlarda mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi genelgesinde değişikliğe gidildi

 Hasarlı araçlarda mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi genelgesinde değişikliğe gidildi

SEDDK, “2020/3 Sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/7)”yi yayımladı. Mevcut genelgenin 5. ve 6. maddelerinde mevcut araç bilgileri ve tescil belgeleri ile ilgili değişikliğe gidildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yeni bir genelge yayımladı. “2020/3 Sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/7)” başlıklı genelgede mevcut genelgenin 5. ve 6. maddelerinde değişikliğe gidildi. Aynı genelgenin 5. maddesinin son cümlesinde şu değişikliğe gidildi:

“Gönderilecek bilgiler; araç plakası, aracın modeli, türü, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre araç sınıfı (M1, N1 gibi), rengi, şasi no, motor no ile sınırlıdır.”

Aynı Genelgenin 6. maddesinin ikinci paragrafı ise aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“SBM bu listeler üzerinden üç aylık dönemler itibarıyla karşılaştırma yaparak gerekli işlemlerin yapılmadığı araçları ilgili sigorta şirketlerine bildiri. SBM tarafından yapılan bildirim müteakip 30 gün içerisinde ilgili sigorta şirketi;

-Ağır hasarlı araçlarda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair ‘trafikten çekilmiştir’ kaşeli tescil belgesine ilişkin,

-Tam hasarlı araçlarda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda lisanslı geçici depolama alanı ya da lisanslı işleme tesisine teslim edildiğine ilişkin,

bilgi bulunmayan araçlara dair gerekli bilgilerin SBM’ye iletilememesi hakkında ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak hazırlanan gerekçeli açıklamalarını içeren resmi yazısını SBM’ye iletir. SBM bu listeler ve ilgili sigorta şirketlerinin resmi yazılarını Kurumun erişimine sunar.

Bu madde kapsamında sigorta şirketlerinin resmi yazılarının SBM’ye iletilmesi ve bu yazılar ile SBM tarafından hazırlanan listelerin Kurumun erişimine sunulması bilgi işlem altyapısı vasıtası ile gerçekleştirilir”

İlgili genelgenin tamamına aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2020_3_Sayılı_Motorlu_Araç_Sigortaları_Kapsamında_Tam_Hasara_ya_da_Ağır_Hasara_Uğramış_Araçlarla_İlgili_Mevzuata_Aykı

İlginizi Çekebilir