Ev çalışanları emeklilik hakkında kötümser

Ankete istinaden düzenlenen “Ev Çalışanları Henüz Güvende Değil: Emekliliklerini Nasıl Planlamalılar?” başlıklı rapor, kendilerini ev çalışanı olarak tanımlayan ve büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan 1.600 katılımcıya ilişkin bulguları paylaşıyor ve onların emekliliğe yönelik beklenti ve planlarını açıklıyor. Son yirmi yıllık zaman dilimi içerisinde, insanların emekliliğe kadar ve emeklilik sonrasındaki yaşam tarzlarını değiştiren önemli demografik ve sosyal değişiklikler meydana geldi. Artık kadınlar giderek daha yüksek düzeylerde eğitim ve kariyer fırsatlarına erişebiliyor. Bu gelişmeler de gerek aileleri, gerekse iş çevrelerini doğrudan etkiliyor. Ancak emekliliğin odak noktasında ücretli çalışanların yer alması sebebiyle ev çalışanlarının yani herhangi bir ücret almadan ev işleri, çocuk bakımı ile ilgilenen ve istihdam edilmemesi sebebiyle finansal anlamda eşine/partnerine bağımlı olan kişilerin uzun vadeli finansal güvenlikleri göz ardı ediliyor.

Ev çalışanlarının büyük bir çoğunluğu kadın
Global olarak ev çalışanlarının %86’sını kadınlar oluşturuyor. İngiltere, Almanya gibi kadınların istihdama katılma oranlarının daha yüksek olduğu gelişmiş ekonomilerde kendini ev çalışanı olarak tanımlayan erkeklerin oranı yüzde 26’lara kadar ulaşırken, ankete Türkiye’den katılarak kendini ev çalışanı olarak tanımlayanların tamamı kadınlardan oluşuyor.

 

Ev çalışanları emeklilik hakkında kötümser
Ev çalışanları, ücretli çalışanlar ve emekliler ile karşılaştırıldığında, emeklilik hakkında daha az iyimser oldukları görülüyor. “Emeklilik” hakkında akıllarına gelen kelimeleri paylaşmaları istendiğinde, ev çalışanlarının yalnızca yüzde 60’ı olumlu kelimeler kullanırken bu oran çalışanlar ve emekliler arasında yüzde 71. Çalışanlar ve emekliler, ev çalışanlarına göre daha sık “boş vakit”, “özgürlük” ve “keyif” gibi olumlu kelimeler sarf ederken, ev çalışanları “güvensizlik”, “yoksulluk” ve “sağlığın bozulması” gibi olumsuz kelimeleri kullanmayı tercih ediyor.

 

Ev çalışanları arasında emeklilik planlamasına yönelik kişisel sorumluluk duygusu daha düşük
Ücretli çalışanlar ile karşılaştırıldığında ev çalışanlarının emeklilik planlaması üstlenme konusunda kendilerini çok sorumlu hissetmemeleri emeklilik için aktif birikim yapma ihtimallerini de oldukça düşürüyor. Ücret karşılığı çalışan emsalleri ile karşılaştırıldığında, ev çalışanlarının yarısından fazlası şu anda emeklilik için birikim yapmıyor fakat bu orandan daha fazlası birikim yapmak istediklerini belirtiyor. Şu anda ev çalışanlarının yüzde 51’inin yazılı veya yazılı olmayan herhangi bir emeklilik stratejisi yok. Ev çalışanlarının sadece yüzde 22’sinin gelir sağlayacak bir ‘B planı’ var.

Yorum yazın