“Çözüm bekleyen taleplerimizde ısrarcıyız”

 “Çözüm bekleyen taleplerimizde ısrarcıyız”

Göreve geldikleri 2018 yılından itibaren sigorta acenteleri adına birçok sorunu çözdüklerini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, henüz çözüm bekleyen taleplerinde de ısrarcı olduklarını aktardı.

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi olarak trafik sigortasına özel bir şekilde önem verdiklerini belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, “Trafik sigortasına özel olarak önem vermemizin nedeni öncelikle TÜİK verilerine göre ülkemizde 25 milyon 105 bin motorlu araç var. TSB verilerine göre de bu araçların 20 milyondan fazlasının trafik sigortası var. Nüfusumuzun 84 milyon civarında olduğunu düşünürsek, neredeyse her hanenin bir aracı var. Dolayısıyla sigorta başta olmak üzere, motorlu taşıtlara ilişkin her şey tüm halkımızı ilgilendiriyor. Bu kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren trafik sigortasına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bir diğer neden ise, bu araçlar için düzenlenen 20 milyonu aşkın sigorta poliçesinin büyük bir çoğunluğu biz sigorta acenteleri aracılığıyla tanzim edildi. Özellikle taşrada faaliyet gösteren meslektaşlarımızın en önemli gelir kalemi trafik sigortası. Bu sebeplerden dolayı, trafik sigortası bizim en önemli ve öncelikli gündem konularımız arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

DANIŞTAY KARARLARINA UYUM SAĞLANDI

4 Aralık 2021 tarihinde Trafik Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişiklik hakkında konuşan Levent Korkut, “Trafik Sigortası Genel Şartları 14.05.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren genel şartların bazı hükümlerinin iptali için yargıya müracaat yapıldı. Yargı kararlarını incelediğimizde, mevcut genel şartların pek çok maddesinin iptal edildiğini ya da yürütmesinin durdurulduğunu görüyoruz. Bu durum, sigortacılık sektöründe belirsizlik ve kaosa neden oldu. Zira sigorta şirketleri tazminatı nasıl hesaplayacaklarını, hangi durumların teminat dışı olduğunu bilemez hale geldiler. Bu kapsamda, öncelikle geçtiğimiz Haziran ayında Karayolları Trafik Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapıldı. Trafik Genel Şartları’nın hukuki dayanağı güçlendirildi. Sonrasında ise, genel şart değişikliği geldi” dedi.

Korkut, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklikler ile danıştay kararlarına uyumun sağlandığına dikkat çekerek, genel şartlardaki son revizyon hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“- Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri teminat dışı kalan haller arasında sıralandı. Kanundaki düzenlemeye ve sektör uygulamalarına uyumlu bir değişikliktir.

– Hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse orijinali ile değiştirileceği hükme bağlanmıştır. Hak sahibinin onayı olması ya da orijinal parça ile değişimin mümkün olmaması halinde hasar gören parça, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilecektir. Burada ispat sorumluluğu sigorta şirketine verildi. Danıştayın ilgili maddeyi iptalinden önce, hasar gören parça, doğrudan eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça ile değiştiriliyordu. Bu durum ise, hak sahibinin mağdur olmasına ve çok sayıda hukuki anlaşmazlığa neden oluyordu. Yargı kararı ile uyumlu yeni düzenleme vatandaşın mağduriyetini engelleyecek, güzel ve yerinde bir değişiklik oldu.

– Değer kaybı, sakatlık ve destekten yoksun kalma teminatlarının hesaplanma metotlarında değişiklik yapıldı. Bu konuyu, konunun uzmanı sigorta eksperleri ve aktüerlerin değerlendirmesi daha doğru olacak. Biz acenteler olarak, hesaplanan tazminat tutarlarını gördükçe sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğiz.”

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

İcra Komitesi olarak aylık toplantıları pandemi koşullarına rağmen çoğu zaman fiziki olarak sürdürdüklerini vurgulayan Korkut, “Uzun süredir planladığımız acenteler ve teknik personellerine yönelik hem mesleki konuları hem de mesleki çalışmalarına katkı sağlayacağımızı düşündüğümüz pazarlama, satış, müşteri ilişkileri, finans yönetimi, finansal okuryazarlık gibi önemli konularda eğitimlere yakın zamanda başlamak üzere hazırlık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

‘SİGORTA ACENTELERİ EN ÖNEMLİ PAYDAŞ’

Göreve geldikleri 2018 yılından itibaren sigorta acenteleri adına birçok sorunu çözdüklerinin altını çizen Korkut, “Biz acentelerin sorunları zaman zaman günlük sorunlar ama çoğu zaman da yıllardan bu yana çözüm bekleyen temel sorunlar. Bunları da çözecek kurumlar kamu ve sigorta şirketleri. Lakin göreve geldiğimizden bu yana bunlara dair karşılıklı görüşme ve toplantılarda olumlu yanıtlar alsak da gerekli düzenleme, yönetmelik, genelge, uygulamalar gibi çalışmalar gerçekleştirilmediği için sorunlar beklemede. Acente meslektaşlarımız da haklı olarak bunların neden çözülmediğini bizlere sormakta. Halbuki, 5684 sayılı kanun ile icra komitesinin görev ve yetkileri belli, bu yetki darlığı içinde de sorunların çözümü çoğu zaman mümkün olmuyor. Sigorta acenteleri sektörün hem üretim hem yarattığı birçok katma değer açısından en önemli paydaşı ama bu tüm sektör tarafından bilinir ve kabul edilirken düzenleyici, denetleyici kurum ve sigorta şirketleri nezdinde sorunlarına çözüm üretilmemesi kabul edilir gibi değil ve manidar. Durum böyle de olsa çözüm bekleyen taleplerimizi yinelemek isteriz” şeklinde konuştu.

TOBB SAİK’TEN ÇÖZÜM BEKLEYEN TALEPLER

Korkut, çözüm bekleyen talepleri şöyle sıraladı:

1. Trafik sigortası branşı ile ilgili talepler

– Asgari komisyon oranlarının artırılması,

– Devir zeyli uygulamasının tekrar yürürlüğe konulması,

– Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine uyarı yazısı iletilmesi,

– Araç ruhsatlarında marka kodunun yer alması,

– 50 cc altı motorlu bisikletlerin trafik sigortası kapsamına alınması,

– Doğrudan tazmin sistemi uygulamasına geçişin sağlanması.

2. Zorunlu sigortalar branşı ile ilgili talepler

– Zorunlu sigortalarda tahsilatın kredi kartı ile yapılması durumunda ve ilgili acente tarafından talep edilmesi halinde 3D Secure Güvenlik Sistemi kullanımının sağlanması,

– Şehir içi ya da şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların (ticari taksi dahil) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamına dahil edilmesi,

– Çöp ve emlak vergisi işlemlerinde DASK poliçe kontrolü yapılması.

3. Sigorta aracıları arasındaki haksız rekabet ile ilgili talepler

– Sigorta primi üzerinden risturn ve iskonto yapılmasının ve sigorta poliçesinin promosyon unsuru olarak kullanımının yasaklanması,

– Sigorta brokerlerinin tüm branşlarda ücret ve komisyonlarını sigorta ettirenden alması,

– Sigorta brokerlerinin teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve brokerlerin denetlenebilmesi için SAİK çatısı atında kontrol ve denetime tabi tutulması,

– Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşların kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi. (Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği ile bireysel işlemler için söz konusu düzenleme yapılmıştır.)

4. Yetkisiz kişilerin sigortacılık faaliyetlerinin engellenmesi ile ilgili talepler

– Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yaptırmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi,

– Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması,

– Sigorta şirketi, acente ve brokerlerin yetkisiz kişilerin internet sayfaları ile mobil uygulamalarına link vermesinin engellenmesi.”

İlginizi Çekebilir