BES en büyük özel birikim fonu olacak

 BES en büyük özel birikim fonu olacak

2014 gibi 2015 yılına da hızlı başlayan BES, devlet katkısı hariç olmak üzere sadece katılımcıların fonlarıyla menkul kıymet fonlarına çok yaklaştı. Bunda 2014 yılında BES fonlarındaki reel getirilerin de katkısı oldu. EGM verilerine göre şubat ayı sonunda katılımcıların fon tutarı 36 milyar liraya ulaşırken aynı tarihte A ve B tipi menkul kıymet yatırım fonlarının toplamı 37 milyar lira oldu. 2015 yılı sonunda BES fonlarını, ülkenin en büyük özel birikim fonu olarak görmek kimseyi şaşırtmayacak. Buna ek olarak, menkul kıymet yatırım fonlarının ortalama vadesinin, aynı tarihte 182 gün, BES fonlarının ise 1.172 gün olduğunu ayrıca belirtmek gerek.
Öte yandan, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları çerçevesinde ele alınan BES’te bu yıl içinde bazı yenilikleri de göreceğiz. 2014 yılında başlanan otomatik katılımın sonuçlarının alınması ve BES’te kesintilerin düşürülme yönündeki eğilimler 2015 yılında muhtemelen son şeklini alacak. Her ne kadar bu çabalar BES’i tabana yaymaya yönelik olsa da, kesintilerin indirilmesiyle verilen hizmetin düşebileceği yönünde kaygılar da yok değil. Özellikle, geçmiş yılların zararları henüz şirketler tarafından, fonun büyümesi lehine ertelenmiş iken.
Diğer önemli konular ise kıdem tazminatının fonlu yapısı için BES altyapısının kullanılması ve fon performansına göre kesintilerin çeşitlendirilebilmesi. Bu iki konunun bir arada gerçekleşmesi durumunda ise fon dağılımlarının katılımcılar tarafından değil de şirketler tarafından yönlendirilebilmesi ve buna karşılık hem katılımcıları hem de şirketleri tatmin edecek seçeneklerin oluşması da 2015 yılında tartışılacaktır.

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply