AXA SİGORTA ilk yarıyılda sektörün en kârlı şirketi

 AXA SİGORTA ilk yarıyılda  sektörün en kârlı şirketi

AXA SİGORTA’nın hayat dışı faaliyet kolunda 2014 yılının ilk yarısında 128.558.706 lira net dönem kârı elde ettiğini belirten AXA SİGORTA İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Denli, Türkiye Sigorta Birliği’nin yayınlamış olduğu son veriler (Ergo Sigorta hariç olmak üzere) incelendiğinde  sektörde hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketlerin Haziran 2014 sonu itibarı ile 331 milyon lira net dönem kârı elde ettiklerini söyledi. Bu kârın yaklaşık olarak 100 milyon lirasının şirketlerin iştirak gelirleri olduğunun altını çizen Denli, ayrıca bunun bazı şirketlerin aynı dönem içinde yapmış oldukları gayrimenkul satışlarından kaynaklandığını ifade etti. Denli şirketlerin kârlılığıyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: “Hayat dışı şirketlerden 19’u 528 milyon lira net dönem kârı elde etmişken, diğer 19 şirket ise 197 milyon lira zarar etti. Haziran 2014 itibarıyla hayat dışı sektörün toplam net dönem kârının yüzde 38,8’i AXA SİGORTA tarafından gerçekleştirildi.”

AXA’NIN HAYAT DIŞI PAZAR PAYI YÜZDE 13

“2014 yılının ilk yarıyılına baktığımızda, hayat dışı şirketlerde 11 milyar lira mertebesinde prim üretimi gerçekleştirildiğini ve geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda yüzde 8,7 seviyesinde bir büyüme olduğunu görmekteyiz” diyen Ayşegül Denli, bu dönemde özellikle yeni araç satışlarındaki yaşanan daralmaya bağlı olarak, prim üretimindeki artışın daha ziyade yangın, kaza ve sağlık branşlarından elde edildiğini ifade etti. Denli, aynı dönemde AXA SİGORTA’nın 1,4 milyar liralık üretim gerçekleştirdiğini ve bu üretim miktarı ile AXA SİGORTA’nın elde ettiği pazar payının yüzde 13 civarında olduğunu söyledi.

‘YÜKSEK TEKNİK KÂR’

AXA SİGORTA olarak yılın ilk yarısında yeni araç satışlarındaki azalma sebebi ile daralan pazarda artan fiyat rekabetinin içinde yer almamayı tercih ettiklerini ifade eden AXA SİGORTA İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Denli, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Haziran 2014 itibarıyla hayat dışı sektörde toplam 516 milyon liralık teknik kârın gerçekleştiği; zorunlu trafik, genel sorumluluk ve sağlık branşlarında zarar edildiği anlaşılmaktadır. Bu dönemde AXA SİGORTA 173 milyon liralık teknik kâr elde etmiş ve bu kâr ile hayat dışı sektör teknik kârının yüzde 33,5’lik kısmını gerçekleştirmiştir.”

BAŞARILI YÖNETİM TEKNİK KÂRLILIĞI GETİRDİ

Teknik kârlılık boyutunda en önemli konulardan birisinin şirketlerin doğru hasar rezervi ayırmaları hususu olduğuna dikkat çeken Denli, Haziran 2014 sonu itibarıyla AXA SİGORTA’nın 1,4 milyar liralık hasar rezervine sahip olduğunu belirtti. Denli, “Sektörün en yüksek hasar rezervi olan bu tutar, hayat dışı sektör hasar rezervinin yüzde 23,3’ünü oluşturmaktadır” dedi.

Teknik bölümle ilgili diğer bir önemli noktanın ise bileşik oran konusu olduğunu söyleyen Denli konuyla ilgili şunları söyledi: “Bileşik oranı gözden geçirdiğimizde de, Haziran 2014 itibarıyla sektörün yüzde 102,6 oranında bileşik orana sahip olduğunu, şirketimizin ise yüzde 98,8’lik bir bileşik oranının bulunduğunu görmekteyiz. AXA SİGORTA’nın sektörün 3,8 puan altındaki bileşik oranı ile 2014 ilk yarıyılda teknik kârlılık boyutunda çok başarılı bir yönetim sergilediğini söyleyebiliriz.”

SERMAYE ORANIYLA SEKTÖR LİDERİ

AXA SİGORTA’nın 1.255.500.000 lira sermayesi ile sektörün en yüksek sermayesine sahip hayat dışı şirket olduğunu söyleyen Ayşegül Denli, sermaye yapıları hakkında şunları söyledi: “Öz sermaye kârlılık oranına baktığımızda, Haziran 2014 itibarıyla sektörde öz sermaye kârlılığı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Şirketimiz ise yüzde 12,8 seviyesinde öz sermaye oranı ile yaklaşık olarak sektörün 2,5 katı daha büyük bir öz sermaye kârlılık oranı gerçekleştirmiş durumdadır. Diğer taraftan şirketimizin aktif büyüklüğü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 oranında büyüyerek 4,2 milyar lira seviyesine ulaştı.”

‘ÇALIŞANLAR MÜKEMMELLİK ANLAYIŞINI İÇSELLEŞTİRDİ’

2014 yılı ilk altı aylık döneminde sigortacılık faaliyetleri nedeni ile 1,5 milyar lira nakit ödeme yaptıklarını söyleyen Denli, AXA SİGORTA bünyesinde Haziran 2014 itibarıyla 3,4 milyar lira nakit, nakit benzeri ve finansal varlık portföyünün yönetilmekte olduğu bilgisini paylaştı. Denli, AXA SİGORTA’nın yüksek mali gücü ve likiditesi sayesinde büyük hasarlarda çok hızlı davranarak hasar tarihinden bir iki gün sonra yüksek miktarda avans ödediğini ve bir iki hafta içinde de hasarların tamamını ödediğini belirtti. Denli, bu şekilde AXA SİGORTA’nın  hasar anında sigortalılarının yanında olduklarını hissettirdiklerini ve onlara destek olabildiklerini ifade etti.

Denli, AXA SİGORTA’nın genel gider oranının yüzde 4 olarak gerçekleştiğini, sektörün genel gider oranının ise yüzde 8,3 olduğunu söyledi. Denli, bu oranların, özellikle dağıtım kanalı ve müşteri memnuniyeti öncelikli olmak üzere sağlanan operasyonel verimlilik ve mükemmellik anlayışının tüm AXA SİGORTA çalışanları tarafından içselleştirildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

‘ZORLUKLARA KARŞIN SEKTÖRÜN GELECEIĞİNE İNANCIM TAM’

Sigortacılık sektörünün geleceğiyle ilgili öngörülerini aktaran Denli konuyla ilgili şunları söyledi: “Ekonomik anlamda gerek politik riskler ve jeopolitik belirsizlikler ve gerekse yurtdışı piyasalardan kaynaklanan etkiler sebebiyle oldukça sıkıntılı bir yıl geçirmekteyiz. Genel ekonomideki durumun yanı sıra sektörün yoğun rekabet dinamiği de bizlerin çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Değişen çevresel faktörlerin getirdiği olumsuz etkiler ve katastrofik hasarlar giderek artış gösteriyor. Ayrıca, sigortacılık sektörünü yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler ile vergi mevzuatından kaynaklanan belirsizlikler de sektörün operasyonel risklerini artırıyor Ancak tüm bu belirsizliklerin ve risklerin yanı sıra, biz sektör çalışanları motivasyonumuzu yitirmeden sektörün gelecekte çok daha iyi noktalara geleceğinin inancı ile ilgili paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirme gayreti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply