Avrupa’nın yeni yıldızı: POLONYA

Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük sigorta pazarı olan Polonya, büyük bir toparlanma süreci yaşıyor. Ülke, para biriminin güçlenmesi ve gerçekleştirilen ekonomik reformlar nedeniyle hızlı bir şekilde güç kazanıyor. Düzenleyici kurumların verdiği doğru kararlar sonucunda stabil hale gelen Polonya sigorta sektörü, şirketlerin olası pazar senaryolarına hazırlıklı olması nedeniyle yabancı yatırımcıların ilgisini cezbediyor. 2013 yılında gerçekleştirilen Solvency II araştırmasına göre Polonya, %77 olan Avrupa ortalamasının çok üstündeki %302’lik teminat rasyosu oranıyla sermaye yeterliliği konusunda en başarılı ülke konumunda bulunuyor. Insurance Europe tarafından hazırlanan Polonya’nın 14. olduğu sigorta sektörü sıralaması da ülkenin sigorta sektörünün cazibesini göz önüne koyuyor. Listede CEE (Orta ve Doğu Avrupa) ülkeleri arasında en yüksek sırada bulunan Polonya, Portekiz ve İrlanda gibi ülkeleri de geride bırakıyor.

YOĞUN REKABET, DÜŞÜK PENETRASYON
Polonya sigorta pazarı yoğun rekabete sahne olmasına rağmen düşünüldüğü gibi doygunluğa ulaşmış bir pazar konumunda değil. AB’de %8.2, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde %14’ün üstünde olan sigorta penetrasyonu, Polonya’da %3.8 seviyesinde. Ülkemizde bu oran %1.5 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz yıl %10 büyüyen Polonya sigorta pazarının toplam prim üretimi ise 17.2 milyar dolar. Her yıl yaklaşık %15 oranında büyüyen opsiyonel hayat sigortası ürünleri bu pazarın büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu ürünlerin yarısından fazlasının satışı ülkede dinamik bir şekilde büyüyen ve bankaların geniş dağıtım ağından destek alan bankasürans kanallarından gerçekleştiriliyor.
Polonya’da hayat dışı sigorta ürünleri, sorumluluk sigortaları gibi ürünlerin zorunlu olması nedeniyle küresel piyasa dalgalanmalarına dayanıklı. 9.8 milyar dolarlık bu sektör her yıl yaklaşık %4 oranında büyüyor. Hayat dışında aslan payını 2012 yılında 3.8 milyar dolar üretim gerçekleştiren oto sigortaları alırken, arkasından 2.3 milyar dolar üretimle sorumluluk sigortaları geliyor.
Polonya sigorta sektöründe 80’den fazla sigorta şirketi bulunsa da bunların çoğu yabancı sigortacıların iştirakleri ya da alt branşları konumunda. Pazarın büyük bir bölümü birkaç büyük şirketin elinde bulunuyor.  2012 ve 2013 yıllarında gerçekleşen büyük satın alma dalgasından sonra yerli PZU, Avusturyalı Vienna Grubu ve Alman Talanx Grubu üçlüsü pazarın %60’ını oluşturuyor.
Branş bazında bakarsak, hayat sigortası %25’lik pazar payı ile PZU hakimiyeti altında. Hayat branşındaki diğer oyuncular arasında %10 pazar payı ile Benefia, %9.2 pazar payı ile Open Life ve Talanx tarafından satın alınan Warta ve Europa bulunuyor. Warta ve Europa’nın pazar payları ise sırasıyla %7.4 ve %6.7.
5 büyük oyuncunun pazarın %67’sine hakim olduğu hayat dışı sigortalarda PZU %32.2’lik pazar payı ile bu sektörün de en güçlü oyuncusu konumunda. Polonya’da sigorta sektörü çok sayıda insana iş imkanı sunuyor. 250 bin kişiye istihdam sağlanan sektörde, 27 bin kişi sigorta şirketleri için çalışırken, 185 bin kişi ise acentelerde ve satış kanallarında hizmet veriyor. Ülkede neredeyse tüm sigorta şirketlerinin sadece bu kanallarda poliçe satan ekipleri ya da alt kuruluşları bulunuyor. Direkt satışlar hızla artarken, bu satışlarda bayrağı oto ve yangın sigortaları taşıyor. Ülkede hayat sigortaları ise halen müşteri ile temas olmadan satılamıyor. Bu sigortaların satışları acenteler tarafından gerçekleştiriliyor.

GÜÇLENEN EKONOMİ YATIRIMCIYI ÇEKİYOR
Uluslararası pazarlara baktığımızda, ekonomik gelişme ve sigortaya olan talep arasında doğru bir orantı görüyoruz. Hatta sigortaya olan talep ekonomik büyümeden katbekat hızlı artıyor. Aynı zamanda Polonya halkının refahının artmasıyla beraber, sigorta pazarı istikrarlı bir şekilde büyüyor ve hayat, sağlık ve emeklilik gibi zorunlu olmayan ürünlere gösterilen ilgi artıyor. Düzenli prim ödemeleri yapılan ürünlerin önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık %10 seviyesinde büyümesi bekleniyor. Bu da Polonya sigorta sektörünün geleceğinin parlak olduğuna işaret ediyor. Polonya, düşük faiz oranları ve özel tüketimin artması ile çok uluslu şirketler için sayısız fırsat sunuyor. En büyük fırsatsa, ülkenin Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük sigorta pazarı olmasına rağmen, Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük sigorta penetrasyonuna sahip olması. Ülkenin güçlü makroekonomik zemini ve hanelerin organize birikimlere olan ilgisinin canlanmasının ülkeyi yabancılar için daha da iştah kabartıcı hale getireceği düşünülüyor. Yeniden ayağa kalkan ekonomi sayesinde hayat ve hayat dışında istikrarlı bir büyüme yakalanmış durumda. 2015’in ilk çeyreğinde maaş ortalamasının %4.9 artışına, düşük faiz oranları, iş imkanlarının çoğalması ve ürün fiyatlarının düşmesi eklenince, vatandaşların sigorta ürünleri gibi ikinci derece önemli görülen alanlara yaptıkları harcamaların ciddi oranlarda yükselmesi bekleniyor. Mevcut duruma bakılırsa Polonya pekâlâ Avrupa’nın yeni yıldızı olabilir.

POLONYA HAKKINDA
·  Polonya hayat pazarında lider 10 şirket toplam prim üretiminin %81.6’sını gerçekleştiriyor.
·  Hayat sigortalarında en çok bankasürans, direkt pazarlama ve acente kanallarından üretim yapılıyor. Bu kanallar toplam prim üretiminin %92.3’ünü gerçekleştiriyor.
·  2004 yılında AB’ye katılan Polonya, euro kullanmayan AB ülkeleri arasında yer alıyor.
·  Avrupa’nın en büyük 9. ülkesi.
·  Polonya halkının %35’e yakını gurbette yaşıyor.
·  Vatandaşların %90’ının eğitimi lise ve lise üstü seviyesinde.

SAYILARLA POLONYA
Nüfus: 38.6 milyon
GSYİH: 560 milyar dolar
Kişi Başı GSYİH: 14 bin 500 dolar
Kişi Başı Prim: 447 dolar
Dünya Sigorta
Pazarındaki Payı: %0.36
Prim Üretimi: 17.2 milyar dolar
Hayat: 7.4 milyar dolar
Hayat Dışı: 9.8 milyar dolar
Sigortacılığın
GSYİH’deki Payı: %3.1
Hayat: %1.3, Hayat Dışı: %1.8

Yorum yazın