Avrupa sigorta piyasası iyileşme yolunda ilerliyor

Insurance Europe (Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu) Avrupa sigorta piyasasının 2013 yılını mercek altına aldığı bir rapor yayınladı. 2013 yılında Avrupa ekonomisi tekrar büyümeye başlamış olsa da, ekonomik ortam Avrupalıları memnun etmedi. Ülkeden ülkeye farklılıklar olsa da, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2012 yılında yüzde 0.4 oranında küçülmesinin ardından, 2013 yılında yüzde 0.1 oranında arttı.

PRİM ÜRETİMİ YENİDEN ARTIYOR
2013 yılında Avrupa’daki toplam prim üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 2.1 oranında artarak 1 trilyon 117 milyar euroya ulaştı. 2012 yılında, prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0.3 oranında küçülmüştü. Global ölçekteyse 2013’te prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1.4 oranında artarak 4 trilyon 641 milyar euro oldu. 2012 yılında artışın yüzde 2.5 olduğu göz önüne alındığında, global sigorta piyasasında bir küçülme olduğu dikkat çekti. 2013 yılında üretimde görülen en yüksek artış, yüzde 2.4 ile Asya’daydı. Kuzey Amerika’daysa üretim yüzde 2 oranında küçüldü.

HAYAT DIŞINDA ÖDENEN HASAR MİKTARI ARTTI
Avrupalı sigortacıların 2013 yılında ödediği toplam tazminat ve hasarlar, 2012 yılına kıyasla sabit kaldı ve 952 milyar euro olarak kayıtlara geçti. 2013 yılında hayat branşında ödenen toplam tazminat bir önceki yıla göre yüzde 2.6 oranında azalarak 626 milyar euroya düştü. Hayat dışında ödenen hasarlarsa yüzde 5.4 oranında artış göstererek 326 milyar euroya yükseldi. Ödenen hasar ve tazminatların neredeyse dörtte üçü İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’dan geldi.
Hayat dışında ödenen hasarların 97 milyar eurosu sağlık branşından geldi. Sağlık branşında ödenen tazminatta bir önceki yıla göre görülen yüzde 12.9’luk artışa Hollanda’da yüzde 18 oranında artan tazminat oranı yol açtı. Sağlık dışındaki hayat dışı hasar ödemelerindeyse 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.4 oranında artış görüldü.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EN YÜKSEK PRİM İSVİÇRE’DE
2013 yılında Avrupa’da kişi başına düşen prim miktarı (sigorta yoğunluğu) az da olsa arttı ve kişi başı prim 1.883 euro olarak kayıtlara geçti. Bunun 1.124 eurosu hayat branşına harcanırken, 759 eurosu hayat dışı sigortalara harcandı. Kişi başına düşen hayat dışı primin 196 euroluk bölümüyse sağlık sigortalarından kaynaklandı.
Avrupa ülkeleri arasında kişi başı prim (sigorta yoğunluğu) ciddi farklılıklar gösterdi. Romanya’da kişi başı ödenen prim 100 eurodan azken, İsviçre’de bu miktar neredeyse 6 bin euroydu. Büyük finans merkezlerinde ve İskandinav ülkelerinde sigorta yoğunluğu, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksekti. Buralarda hayat sigortasına harcanan prim daha yüksekken, Hollanda’da özel sağlık sigortasına ödenen primler bir istisna olarak daha fazlaydı.
Sigorta yoğunluğu yüksek Avrupa pazarları arasında yoğunluğu bir önceki yıla göre artan ülkeler Portekiz (yüzde 20.7), İtalya (yüzde 12.4), Danimarka (yüzde 12.1), İsveç (yüzde 10.9), Lüksemburg (yüzde 9.4) ve Finlandiya (yüzde 9.2) oldu. Romanya ve Letonya da sigorta yoğunluğunda yüzde 12.9’ar oranda artış yaşadı. Sigorta yoğunluğunda azalma yaşayan ülkeler arasındaysa Belçika (yüzde 14.8) ve Yunanistan (yüzde 12) vardı.

HOLLANDA VE İNGİLTERE YİNE PENETRASYONDA LİDER
Avrupa’da prim üretiminin GSYİH’ye oranı (sigorta penetrasyonu) 2012’de yüzde 7.61’ken 2013 yılında hafifçe artarak yüzde 7.68’e yükseldi. Bu düşük artış, hayat sigortalarındaki penetrasyonun 2012 yılındaki yüzde 4.52’lik oranının 2013 yılında hafifçe artarak yüzde 4.58’e yükselmesi sayesinde gerçekleşti. Hayat dışındaki penetrasyonsa bir önceki yıl yüzde 3.12’yken, 2013’te yüzde 3.1’e geriledi.
Lihtenştayn sayılmazsa, 2013 yılında en yüksek sigorta penetrasyonuna sahip ülkeler Hollanda (yüzde 12.5) ve İngiltere (yüzde 12.2) oldu. Penetrasyonun yüksek olduğu diğer ülkelerse Finlandiya (yüzde 11.3) ve İsviçre (yüzde 9.8) olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en düşük olduğu ülkeyse yüzde 0.9’la Letonya oldu. Letonya’yı, yüzde 1.3’erlik sigorta penetrasyonuyla Romanya ve Türkiye takip etti. Sigorta penetrasyonunda artış yaşanan ülkeler arasındaysa Portekiz (yüzde 1.3), Finlandiya, Danimarka ve İtalya (her biri yüzde 0.9) vardı. Belçika’daysa penetrasyon yüzde 1.4 oranında düşerken, İngiltere’de yüzde 0.8 ve Polonya’da yüzde 0.4 oranında azalma görüldü.

Yorum yazın