COVID-19’un “VUCA” etkisi!…

DÜNYA Mart 2019’a hazır mıydı bilemiyorum ancak çoğu insanın ifade ettiği gibi, kimse bizi o kötü ana hazırlamamıştı. COVID-19 pandemisi dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş, ekonominin yanı sıra, insanların hem sosyal yaşamlarını hem de iş yaşamlarını iki yönlü şekilde etkilemiş ve çevresel sürdürülebilirlikte yıkıcı zararlar vermiştir. Bu nedenle COVID-19 pandemisi, ciddi […]Devamı Oku

Koşullar yenilendi! Ya dağıtım kanalları!…

ÇOĞU ülkede, sigortacılar pandemi nedeniyle daralan ekonomiler içinde beklenen finansal krizlerin ardından kârlı büyümeyi nasıl yeniden canlandıracaklarını belirlemek için mücadele ediyor. Ülkemiz için de istenmeyen böylesine bir durumda sigorta yöneticilerinin nasıl kararlar alacağı ve kaynaklarını ne şekilde kullanarak büyümeye yönelik hangi pazarlama stratejilerini uygulayacakları kilit alan olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Enflasyona endeksli fiyat artışları ve öngörülemeyen […]Devamı Oku

Başlığı siz koyun!..

SİGORTA sektörü, pandemi sonrası büyüme hedeflerine uyum sağlama amacıyla iş modellerinde güncelleme yapıyor ve yeniden müşteri odaklı rekabet içinde çözümler arıyor. Gittikçe hız kazanan dijital ve yetenek dönüşümün sektöre kattıkları güç ile birlikte sektör dinamikleri yeni bir ekosistem içinde yer almak durumunda olacaklar. Geçtiğimiz yıl içinde başlayan aşı dağıtımının yaygınlaşması ve pandemi ile ilgili kısıtlamaların […]Devamı Oku

Sigorta satış temsilcisi olmanız için birçok neden var

KOLAY bir tanımla sigorta satış temsilcisinin, sigorta poliçeleri satan kişi olduğunu söylemek mümkündür. Sigorta satış temsilcisi, müşteri tabanlarını büyütmek için müşterileri ve potansiyel müşterileri arar ve onlarla görüşür. Onların amacı, müşterilerin ihtiyaçları hakkında bilgi almak ve bunları sundukları sigorta poliçeleri ile gidermektir. Sigorta “insanların satın aldığı en pahalı şeylerden biridir” genellemesi hem satış işini yapmak […]Devamı Oku

Yeniden başlama ve cezbolma!..

Sektörler pandemi sonrasına nasıl hazırlanıyor? Çalışanlar için yeniden işe başlama heyecanı ne kadar yüksek? Yeniden işe nasıl cezbolacak? Pandemiye karşı dünyada önlemler sıkıştırılırken, bizdeki serbestiyete ne demeli? Anlaşılıyor ki, çalışma hayatı kendi normal standartlarına ve iş koşullarına tekrar dönmeye başlayacak gibi. Sanal çalışma yönteminin yerini güçlü bir şekilde ofis ortamının almasının planları yapılmakta. İşte bu […]Devamı Oku

Sigortalı memnuniyeti!..

MÜŞTERİ memnuniyeti genellikle bir şirketin başarısının ve uzun vadeli rekabet gücünün anahtarı olarak görülür. Bu nedenle sigorta sektöründe yer alan kurumsal yapılar, sigortalı memnuniyetinin tam da odağında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu sürecin gereği olan ilişkisel pazarlama anlayışında müşteri memnuniyeti, genellikle müşteriyi elde tutmanın merkezi bir belirleyicisi olarak görülmelidir. Sigortalı memnuniyeti, sigorta şirketlerinin müşteri hizmetlerinin hangi alanlarının […]Devamı Oku

Sigortalı için sigortacıdan beklenenler

Oluşan koşullar, dijitalleşme için gerekli olan tüm şartların yerine getirilmesi gerektiğini göstermektedir. Her sektör gibi sigorta sektörü de teknolojik gelişmelerden etkilenmekte ve gelişimini bu yönde tamamlamaya çalışıyor. Böylece, dijitalleşmenin sigorta ürünlerinin pazarlanması üzerindeki etkisinin ve poliçe hizmetini verirken yaşanan operasyon süreçlerindeki farklılıkların çok daha iyi anlaşılabilmesi mümkün olacaktır. Dijital dönüşüm süreçlerinde, sigorta işlemlerinde öne çıkan, […]Devamı Oku

Sigortacılıkta “Diji Aracılar” mı olacak?

ÇİN’İN Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan’da 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan virüs salgının neden olduğu COVID-19 pandemisinin yarattığı koşullardan en çok etkilenen ve değer zinciri içinde yer alan aşamalardan birisi de sigorta aracılık sistemi olmuştur. Dünyada ve ülkemizde etkisini fazlasıyla hissettiğimiz pandemi önlemleri, başlangıçta sigortacılık faaliyetleri açısından zorlu geçmiştir. Uzun süreli karantinalar ve sosyal […]Devamı Oku

Üst düzey roller ve yetkinlikler

Kurumların, istenilen amaçlar doğrultusunda yönetilmeleri, yönetsel becerilerin ne kadar doğru etkinlikte uygulamaya konulduğuyla ilgilidir. Bu nedenle, üst düzey yönetici rollerinin beklenen performans etkililiğiyle sergilenmesi kurum için hayati önem taşımaktadır. Etkili lider davranışı rolündeki yöneticiler, üst düzey yöneticilerin sahip olmaları gereken yetkinliklerin tanımlanmasına ve bunların etkili bir şekilde uygulamaya konmasıyla ilgilenirler. Bireysel yetkinliklerin etkin alan yarattığı […]Devamı Oku

Kurumlar için ayakta kalma mücadelesi

Genellikle yazılardaki paragraf girişlerinde, “son yıllarda, günümüzde veya bugünlerde” diye yazarak başlarız… Bu giriş bana her zaman, klasik, heyecan uyandırmayan, ezberci ve üretemeyen bir sözcük gibi gelir. Ancak, geçmişi tüm birikimleriyle anlatmak için bundan daha farklı bir sözcükte gelmez aklıma. Geride bıraktığımızı bugüne taşımak için kullanmak zorunda hissederim kendimi, her nedense… Evet, son yıllarda kurumların […]Devamı Oku