Sigortacılık alanında yeni uygulamalar

KÜRESEL sigorta pazarlarında olduğu gibi ülkemizde de milyarlarca dolar değerinde yeni iş potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla “önce dijital” kavramının öncelendiği iş modellerine doğru bir dönüşüm yaşanıyor. Sigortacılar, kişiselleştirilmiş primlere ve kullanıma dayalı teminatlara odaklanarak, daha ayrıntılı bireysel risk profilleri geliştirmek için nesnelerin interneti, gelişmiş analitiklere dayalı çözümler ve makine öğrenimini gibi dijital dönüşümün sunduğu fırsatlardan faydalanıyor. […]Devamı Oku

Sigortacılık uygulamalarında yapay zekâ!..

YAPAY zekâ her alanda hızla yaygınlaşan ve kullanımı artan bir teknolojik yenilik olarak tüm sektörlere nüfuz etmektedir. İnsanların çalışma ve yaşama şeklini dönüştürme gücüne sahip olduğu giderek daha da belirgin hale gelen; yapay zekâ, blockchain ve makine öğrenimi, sigortanın geleceğini etkileyen bir role sahip olacağına işaret edilmektedir. Bu bağlamda bu yeni teknolojiler, halihazırda Dünyada sigorta […]Devamı Oku

Dijital teknolojinin sigorta satışı ve müşteri deneyimi üzerindeki etkisi! ….

SİGORTA dünyası, sigortanın satış şeklini yenilemek ve iyileştirmek için teknolojinin kullanımını tanımlayan bir terim olan insurtech’in ortaya çıkması sonucunda hızla değişime uğramaktadır. Müşteri beklentilerinin değişimi ve gelişmesi devam ettikçe, insurtech’in sigorta sektörünü şekillendirmesi de aynı şekilde hızla devam etmesi gözlemlenen bir gerçektir. Bu bağlamda insurtech çözümleri, otomatik olarak sigorta bedelinin görüntülenmesi ve poliçe yönetiminden veri […]Devamı Oku

2023 sonuna doğru! ….

DÜNYA ekonomisindeki belirsizliğin devam etmesi ve geçen yıl olduğu gibi küresel boyutta enflasyonun önlenememesi sigorta şirketleri için en büyük ekonomik zorluklardan biri olmaya devam etmektedir. Ticari ve konut sigortasındaki güçlü prim kazançlarına karşın; artan yenileme maliyetleri, yüksek hasar maliyetleri ve siber ve iklim riskinden kaynaklanan artan hasar giderleri bu kazancın getirisindeki rüzgarın hissedilmesini engellemiş oldu. […]Devamı Oku

Sigortacılıkta kârlılık eğilimi!

Sigorta şirketlerinde finansal performans ve finansal olmayan performans olmak üzere iki tür performans vardır. Boyutlardan birisi, şirketin üretkenliği veya girdilerini verimli bir şekilde çıktılara dönüştürmektir. İkincisi ise, şirket kazancının maliyetinden fazla olduğu ve doğrudan finansal raporla ilgili değişkenlere ağırlık verilen kârlılık boyutudur. Kârlılık terimi, kâr ve yetenek olmak üzere iki kelimeden oluşur. Kâr ve kârlılık […]Devamı Oku

Çağdaş yönetimin kazandırdıkları!..

SEKTÖR farkı gözetmeksizin kurumsal amaçlara ulaşılmasında sorumluluk alanlarını yerine getiren yöneticileri, özellikle de yönetimde başlangıç seviyesinde yer alacak olanları göz önünde bulundurarak hazırladığım çağdaş yönetime ilişkin sunduğum bu kısa makalede, bir öğrenme deneyimi yaratmayı amaçladım. Çağdaş yönetimin tanımını yapmadan önce, referans sorularla konuya ilişkin yanıtların tartışılmasına kaynak sağlamaya çalışalım. Bunlar; – Hiyerarşik hedeflere ulaşmak için […]Devamı Oku

Sigortacılıkta araştırma ve bilginin kullanımı ! ….

İNSANOĞLUNUN öğrenme isteğinin ifadesi olan merak etme ve yeni olguları keşfetmeye olan yönelimi, araştırmaya değer birçok konu ve alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda yaşamı kolaylaştıran konulara yönelik yapılan araştırmalar, mevcut sorunların nedenlerini öğrenme, sınıflandırma, değerlendirme ve çözümleme gibi bilimsel yaklaşımların alternatif yollarını ortaya koymaktadır. Bilgi teknolojilerinin şirketlere sunduğu faydaları en üst düzeyde kullanan […]Devamı Oku

Sigorta ve Ekonomik Büyüme İlişkisi! ….

SİGORTANIN ekonomik büyüme üzerindeki etkisine ilişkin yapılan çalışmalarda sigorta işinin ekonomik kalkınma üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna işaret edilmiştir. Çünkü gelişmiş sigorta pazarının ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunduğu, özellikle de emeklilik fonları ve hayat sigortasının ekonomik büyümedeki rolü üzerindeki önemi vurgulanmaktadır. Sigorta şirketlerinin işinin istikrarı, güvenliği ve sorumluluğu, hayat sigortası ürünleri ve emeklilik planlarının getirdiği […]Devamı Oku

Deprem, Ekonomik Kayıplar ve DASK! ….

ÜLKEMİZDE Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, en yıkıcı doğal afetlerden birisi olarak adlandırılmakta ve ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel etkilere de neden olacağı öngörülmektedir. Benzer şekilde, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara depremi, Türkiye ekonomisini de önemli ölçüde etkilemiştir. O tarihlerde Türkiye nüfusunun %23’ünü oluşturan ve İstanbul, Düzce, Bolu, Bursa, Yalova, Kocaeli ve […]Devamı Oku

Sağlık sigortacılığında değerlendirme -2

TOPLUMSAL özellikler dikkate alınarak hazırlanan ulusal sağlık sistemleri, ilgili toplumun sağlık harcamalarını ve dolaylı olarak sağlıkla ilişkili çeşitli çıktılarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Toplum düzeyinde sağlık sigortasına sahip olmanın ve yüksek oranda sigortalı sayısına ulaşmak sağlıklı bir nüfus yapısının varlığına işaret eder. Bunu da, o toplumun devamlılığına katkıda bulunan sosyal, ekonomik ve politik faktörlerin bir […]Devamı Oku