Sigorta için çoklu erişimin önemi!..

SİGORTA sektörü gittikçe dijital beklentilere uyum sağlama baskısını daha fazla hissediyor. Bu bağlamda dijital uygulamalar yaygınlaştıkça geleneksel satış uygulamalarında azalma görülmektedir. Sigortacılığın dağıtım sistemleri içinde yer alan ve özellikle aracı kurumlar açısından kritik önemde olan yüz yüze satış yapma yöntemi, müşterilerin satın alma eğilimleri üzerinde etkileyici bir güce sahipti. Ancak şimdilerde dijitalleşmenin müşteriye sunduğu kolaylık, […]Devamı Oku

Sektör ve sistemik risk!..

SİSTEMATİK riskler, ülke ekonomisini ilgilendiren ve işletme yönetiminden bağımsız müdahale edilemeyecek risklerdir. Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board), sistemik riski ‘finansal sistemin tamamında veya bir kısmında meydana gelen bir bozulmanın neden olduğu ve reel ekonomi üzerinde ciddi olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyan, finansal hizmetlerin akışının aksaması riski’ olarak tanımlamaktadır. Kısaca sistemik riskler, sadece bir veya […]Devamı Oku

Dijital sigorta dağıtımı hakkında…

ŞİRKETLERİN satış takımları, aracılar, brokerler ve banka kanalları fiziki olarak sigorta dağıtımının ana yüklenicisi olarak çalışmaktadırlar. Ancak, son on yılda yüz yüze etkileşime dayalı süreçlerin çoğu, artık düşünülemez hale geldi. Bunun yanı sıra, bazı sigortalıların internet üzerinden satın alma niyetlerini güçlendirmesi nedeniyle bu kanallar aracılığıyla yürütülen işlerin payı değişirken, hayat ve ticari sigortalarda gelişen kanallar […]Devamı Oku

Sigortacılıkta “Müşteri Odaklılık”…

MÜŞTERİ odaklılık ne anlama geliyor? Müşteri odaklılık, bir ürün geliştirirken alınacak her kararda müşterinin ön plana konulması eylemidir. Bu eylem, müşterileri bütünsel bir düzeyde anlamak ve müşterilere getireceği gerçek değerin özelliklerinin ne olduğunun anlaşılmasıyla açıklanabilir. Daha geniş bir ifadeyle müşteri odaklılık, bir kuruluştaki kişilerin tamamının, müşterilerinin durumlarını, algılarını ve beklentilerini anlama yeteneğidir. Bu bağlamda, müşteri […]Devamı Oku

Sigortacılık alanında yeni uygulamalar

KÜRESEL sigorta pazarlarında olduğu gibi ülkemizde de milyarlarca dolar değerinde yeni iş potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla “önce dijital” kavramının öncelendiği iş modellerine doğru bir dönüşüm yaşanıyor. Sigortacılar, kişiselleştirilmiş primlere ve kullanıma dayalı teminatlara odaklanarak, daha ayrıntılı bireysel risk profilleri geliştirmek için nesnelerin interneti, gelişmiş analitiklere dayalı çözümler ve makine öğrenimini gibi dijital dönüşümün sunduğu fırsatlardan faydalanıyor. […]Devamı Oku

Sigortacılık uygulamalarında yapay zekâ!..

YAPAY zekâ her alanda hızla yaygınlaşan ve kullanımı artan bir teknolojik yenilik olarak tüm sektörlere nüfuz etmektedir. İnsanların çalışma ve yaşama şeklini dönüştürme gücüne sahip olduğu giderek daha da belirgin hale gelen; yapay zekâ, blockchain ve makine öğrenimi, sigortanın geleceğini etkileyen bir role sahip olacağına işaret edilmektedir. Bu bağlamda bu yeni teknolojiler, halihazırda Dünyada sigorta […]Devamı Oku

Dijital teknolojinin sigorta satışı ve müşteri deneyimi üzerindeki etkisi! ….

SİGORTA dünyası, sigortanın satış şeklini yenilemek ve iyileştirmek için teknolojinin kullanımını tanımlayan bir terim olan insurtech’in ortaya çıkması sonucunda hızla değişime uğramaktadır. Müşteri beklentilerinin değişimi ve gelişmesi devam ettikçe, insurtech’in sigorta sektörünü şekillendirmesi de aynı şekilde hızla devam etmesi gözlemlenen bir gerçektir. Bu bağlamda insurtech çözümleri, otomatik olarak sigorta bedelinin görüntülenmesi ve poliçe yönetiminden veri […]Devamı Oku

2023 sonuna doğru! ….

DÜNYA ekonomisindeki belirsizliğin devam etmesi ve geçen yıl olduğu gibi küresel boyutta enflasyonun önlenememesi sigorta şirketleri için en büyük ekonomik zorluklardan biri olmaya devam etmektedir. Ticari ve konut sigortasındaki güçlü prim kazançlarına karşın; artan yenileme maliyetleri, yüksek hasar maliyetleri ve siber ve iklim riskinden kaynaklanan artan hasar giderleri bu kazancın getirisindeki rüzgarın hissedilmesini engellemiş oldu. […]Devamı Oku

Sigortacılıkta kârlılık eğilimi!

Sigorta şirketlerinde finansal performans ve finansal olmayan performans olmak üzere iki tür performans vardır. Boyutlardan birisi, şirketin üretkenliği veya girdilerini verimli bir şekilde çıktılara dönüştürmektir. İkincisi ise, şirket kazancının maliyetinden fazla olduğu ve doğrudan finansal raporla ilgili değişkenlere ağırlık verilen kârlılık boyutudur. Kârlılık terimi, kâr ve yetenek olmak üzere iki kelimeden oluşur. Kâr ve kârlılık […]Devamı Oku

Çağdaş yönetimin kazandırdıkları!..

SEKTÖR farkı gözetmeksizin kurumsal amaçlara ulaşılmasında sorumluluk alanlarını yerine getiren yöneticileri, özellikle de yönetimde başlangıç seviyesinde yer alacak olanları göz önünde bulundurarak hazırladığım çağdaş yönetime ilişkin sunduğum bu kısa makalede, bir öğrenme deneyimi yaratmayı amaçladım. Çağdaş yönetimin tanımını yapmadan önce, referans sorularla konuya ilişkin yanıtların tartışılmasına kaynak sağlamaya çalışalım. Bunlar; – Hiyerarşik hedeflere ulaşmak için […]Devamı Oku