Avatar

Mehmet Muratoğlu

mehmet@etkinyonetim.com

Pandemi sonrası işime olan tutkumdaki değişim nedir?

Pandemi sürecinin sona ermesi ümidiyle, her şeyin yeniden gözden geçirilmesini düşünen sadece işveren tarafı değildir. Aynı zamanda çalışanlar için de yeni kararlar alma eyleminde bulunmalarının normal karşılanması gerektiğidir. Çünkü, iki seneye yakın bir dönem içinde çalışan her birey, kendi kişisel kaynaklarını kullanarak sosyal ve örgütsel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için fazlasıyla gayret gösterdi. Böylece işinin gerektirdiği […]Devamı Oku

COVID-19’un sigorta sektörüne etkileri ve öngörüler!

COVID-19 pandemi tehlikesi hızla dünyaya yayılırken, sektör içi faaliyet gösteren işletmeler için en hızlı şekilde çözüm bekleyen zorluklardan biri; yapısal olarak uzaktan çalışmaya toplu geçiş yapma zorunluluğuydu. İşletmelerin faaliyetlerinde bağımlı olduğu çevre şartlarından ilk ve en belirgin görüneni teknolojik zorunluluktu. Sigorta sektöründe, faaliyetlerin kesintisiz şekilde sürdürülmesi misyonunda üstlenilen bu zorluk derecesi, farklı işletmeler arasında oldukça […]Devamı Oku

Gücü, cinsiyetinin ne olduğunda değildir!

Yazıma, sigorta sektörünün hızla gelişimine ve yeni uygulamalara olan uyumun önemine vurgu yaparak başlamak istiyorum. Çünkü sigortacılığın teknik konularının çok ötesinde bir konuyu değerlendirmenize sunmak istiyorum. Nisan ayı içinde, finans sektöründe cinsiyet eşitliğini ele alan “Sex equality in the financial services sector in Turkey and the UK” konu başlıklı bir makale okudum. Özellikle, makalenin dikkatimi […]Devamı Oku

COVID sonrası iş modelleri ve rekabetçi stratejiler…

Rekabetçi strateji alanında işletmelerin çoğu, çalışma yöntemlerinde farklılık arayışlarına yönelmektedir. Pandemi şartlarının belirginleştirdiği ve çalışma ortamlarında zorunlu hale gelen değişim koşullarına uyum sağlama, karar vericilerinin önünde çözümlenmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Yaşanılan belirsizliğin etkisi altında kalan geleceğe dönük hedeflerdeki sapmalar ve finansal özgürlüğün önceki dönemlere göre daha da kısıtlanıyor olması, işletmeleri radikal kararlar almaya […]Devamı Oku

COVID-19… Kurumsal İtibar(sızlığa) etkisi!….

ÖNCE, kurumsal itibar kavramını sonra da COVID-19’un etkisini değerlendirelim. İşletmeler, bazı alışkanlıklardan uzaklaşmak durumundadırlar. Nedir bunlar? Tamamını anlatmak yerine konumuz ile ilgili olanı üzerinden gidelim. İşletmelerin içinde bulunduğu çevre şartlarına uygun olarak faaliyet göstermeleri kabul gören en basit yöntemlerden birisidir. Ancak, koşulların kendi ekosistemlerine uygun olarak yarattığı etkileri tersine çevirmek ve onlarla ilgili beklenmedik kararlar […]Devamı Oku

Satış performansında “Duygusal zeka” etkisi..

DUYGULAR, “herhangi bir şeye veya doğrudan birine karşı yönlendirdiğimiz güçlü hisler” olarak tanımlanmaktadır. Belirli bir olaydan sonra ortaya çıkarlar ve genellikle olumlu veya olumsuz olmalarına göre sınıflandırılırlar. Bazen de nötr olma yani, duygusuzluk hali vardır. Ancak mimik ve jestlerle yüzümüze yansıyan duygu hali, duyguların nötr olamayacağının da bir kanıtıdır. Çoğu insan bünyesinde; heyecan, neşe, kendine […]Devamı Oku

Pandeminin kötü etkisi! “İşe yabancılaşma”

YAŞADIĞIMIZ pandemi sürecinin etkisi, en dikkat çeken konuların başında gelmektedir. O halde, bu etkinin işletmeler ve çalışanların örgütsel davranışlarındaki sonuçlarının neler olabileceği ile ilgili bir değerlendirme yapmakta fayda var. Tabii ki, birden fazla sonucu etkileyen bir süreç söz konusu olabilir. Ancak, benim değerlendirmek istediğim konu, çalışanlar üzerinde yarattığını düşündüğüm işe yabancılaşma duygusudur. İşletmeler, organizasyon yapıları […]Devamı Oku

Yetenek yönetimi bugün için fırsat mı, zorunluluk mu?

GÜNÜMÜZDE yaşanan pandemik koşullara bağlı küresel ekonomik daralma, sermaye yapıları çok güçlü de olsa çoğu işletmenin iflasına neden olabilecek boyutta tehlike göstermektedir. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilirlik pozisyonunu korumaları için, bulundukları pazarın söz konusu olan doğal rekabet koşullarına dayanma gücünü göstermeleri beklenir. Bu gücün en temel kaynağı da, sahip oldukları insan değerlerini korumaları ve/veya yetenekli […]Devamı Oku

Dijital sigortacılıkta acentelerin yeri…

GÜNÜMÜZDE endüstriyel ve hizmet sektörünü içine alan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşmenin iş dünyasındaki yenilenmelerin ezbere dayalı çalışmalarında farklılıklar oluşturmaya devam ettirdiğini görmekteyiz. Bunun temel nedenlerinden birisi, rekabet koşullarının değişmesi ve bilgi teknolojilerinin önem kazanıyor olmasıdır. Neredeyse tüm iş sektörlerini etkileyen bu dönüşümden sigorta sektörü de payını almıştır. Dijital dönüşümün sigorta sektöründeki operasyonlara getireceği yenilikleri hep […]Devamı Oku

Pandemi ortamında “İşkolik” olmayın!

ÇOĞU kez eve iş taşıyan kişilere “amma da işkoliksin!” dendiğine şahit olmuşuzdur. Evet, çalışmak insanlar için önemlidir. Bu önem gereğinden fazla sahiplenilirse, işkoliklik gibi olumsuz bir çıktı ile sonuçlanabilmektedir. Çalışanların çoğunun sorumlulukları açısından bakıldığında bu davranışın ödüllendirilmesi gerektiğini düşünenlerin bile aramızda dolaştığını görebiliriz. Ancak, işkolikliğin kontrol edilemeyen ya da kişilerce zorunluluk olarak sahiplenilen bir aralıksız […]Devamı Oku