Anadolu Sigorta bireyleri ve işletmeleri siber risklere karşı koruyor

 Anadolu Sigorta bireyleri ve işletmeleri siber risklere karşı koruyor

Teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği pandemi sürecinde, evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi nedenlerle siber güvenliğin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Mobil ve ağ üzerinde karşılaşılabilecek zararlı içeriklerin arttığına işaret ederek tüm kullanıcıları siber güvenlik konusunda uyaran Anadolu Sigorta, Nisan ayı boyunca Ticari Siber Güvenlik ürününde geçerli kampanyası kapsamında, KOBİ’lere; Bireysel Siber Güvenlik Sigortası dahilinde ise bireylere, yüzde 20 indirim avantajıyla siber saldırıdan korunma imkanı sunuyor.

Dijital teknolojinin kurumsal ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüzde siber riskler de bu teknolojilerin hızına paralel olarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk siber sigorta ürünlerini yaklaşık dört yıl önce hayata geçiren Anadolu Sigorta, bireyleri olduğu kadar şirketleri de siber dünyanın risklerine karşı güvence altına alıyor.

Ticari Siber Güvenlik ürünüyle, KOBİ’leri, Bireysel Siber Güvenlik ürünüyle ise bireyleri siber saldırıdan koruyan Anadolu Sigorta, Nisan ayı boyunca geçerli yüzde 20 indirim avantajıyla cazip imkanlar sunuyor. Dijital dünyada siber risklere karşı çok uygun bir prim ile güvence sağlayan siber güvenlik poliçeleri kapsamında bireyler; muayene, panoramik röntgen, diş taşı temizliği gibi hizmetlerden yılda 1 kez tek seans ücretsiz olarak yararlanabilecek. Aynı zamanda sigortalılara özel; Nisan ayında alacakları poliçe ile birlikte Diş Temizleme ve Muayene Paketi hediye edilecek. Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi, siber güvenlik riskleri nedeniyle sigortalıların kendi veri varlıklarının yok olması, zarar görmesi veya korumakla yükümlü oldukları üçüncü kişilerin veri varlığının çalınması, ifşa olması, kaybolmasından doğacak zararları teminat altına alıyor. Anadolu Sigorta bu poliçe ile hem sigortalıların kendi zararlarını hem de üçüncü kişi zararını karşılıyor.

LİMİTLER ÇERÇEVESİNDE KARŞILANIYOR

Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararları, poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alıyor. Bir siber güvenlik ihlali nedeniyle sigortalının bilgisayar sistemlerinin durması nedeniyle maruz kalacağı iş durması zararları, poliçede belirtilen limit çerçevesinde tazmin ediliyor. Türkiye’de yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatının, yaşanan siber güvenlik riski nedeniyle sigortalı tarafından ihlali nedeniyle kamu otoritesi tarafından verilen idari para cezaları, poliçede belirtilen limit ile sınırlı olarak karşılanıyor. Sigortalının, korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle üçüncü kişilerden gelecek tazminat talepleri, poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamında yer alıyor. Yine benzer bir durumda sigortalının ihtiyaç duyacağı hukuki hizmetlere, bilgisayar uzmanı hizmetlerine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bildirimlere ilişkin masraflar, poliçede belirtilen limit çerçevesinde karşılanıyor.

SALGINA BAĞLI OLARAK SİBER AKTİVİTELER ARTIYOR

Bireysel Siber Güvenlik Poliçesi kapsamında ise, sigortalılar kendi rızaları ile izlenmesini ve kontrolünü istedikleri kişisel verilerini platforma kaydettiğinde, bu veriler 7/24 “Dark Web” ve “Deep Web” üzerinde veri tacirlerinin ticaretine konu olabilecek alanlarda sorgulanıyor ve sigortalının ilk veri kayıt işlemi sonrasında platforma eklediği yeni verileri de bu kontrole dâhil ediliyor. Yapılan kontrol sonucu oluşturulan raporlar aylık ve periyodik olarak sigortalılar ile paylaşılıyor. Kayıt edilmiş ve takibi istenmiş herhangi bir verinin tehlike altında olduğu tespit edildiğinde ise bu durum sigortalıya derhal SMS ve/veya E-posta kanalları ile haber veriliyor. Ayrıca, sigortalılara tavsiye niteliğinde bir önlem ve aksiyon planı da sunuluyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez

Bireysel Siber Güvenlik Poliçesi, pandemi ile birlikte online alışverişe olan ilginin arttığı bu dönemde ‘online alışveriş anlaşmazlığı’ hizmeti ile de öne çıkıyor. Anadolu Sigorta bu kapsamda sigortalının Türkiye sınırlarında faaliyet gösteren online ticaret yapan sitelerden aldığı; yeni (kullanılmamış), vergi dahil 150 TL ile 6.000 TL arasında değere sahip ve nakledilebilir ürünlerin bozuk, eksik veya kusurlu şekilde teslim edilmiş olması durumunda da devreye giriyor. Bu noktada ortaya çıkabilecek anlaşmazlığı gidermek adına gerekiyorsa uzman danışmanlığı ve oluşabilecek hukuki süreç ile ilgili olarak, sigortalının menfaatlerinin yargı önünde savunulmasının üstlenilmesi gibi hizmetler sunuyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdüren pandeminin, beraberinde siber güvenlik risklerini de gündeme getirdiğine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, salgına bağlı olarak siber aktivitelerin artmasının bu riski yükselttiğini söyledi. Tüm kullanıcıları siber risklere karşı uyaran Sönmez: “Evden çalışma, uzaktan eğitim gibi nedenlerle çevrimiçi olma sürelerinin artmasıyla birlikte hem bireyler hem de şirketler için siber güvenlik daha da ön plana çıktı. Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bu süreçte hepimiz siber saldırganlar için daha fazla hedef haline geliyoruz. Bu konuda gerekli önlemleri almak büyük önem taşıyor. Siber riskler maddi kayıpların yanı sıra özellikle şirketler için itibar kayıplarını da beraberinde getirebiliyor. Siber güvenlik sigortaları bu konuda sunduğu teminatlarla hem bireyleri hem de şirketleri güvence altına alıyor. Türkiye’de ilk defa şirketimiz tarafından dört yıl önce sunulan, dijital dünyadaki veriler için 7/24 tehdit taraması yaptığımız “Bireysel Siber Güvenlik Sigortası” ve ticari işletme ve KOBİ’leri çok uygun primlerle siber risklere karşı koruyan ve üç yıl önce hayata geçirdiğimiz “Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası” ürünlerimiz ile bu konuda güvence sağlıyoruz” dedi.

‘KOBİ’LERE YÖNELİK ÜRÜNÜMÜZDE 5 FARKLI TEMİNAT LİMİTİ ALTERNATİFİ BULUNUYOR’

Günümüzde şirketlerin büyük ölçüde teknolojiye bağımlı olarak operasyonlarını ve iş süreçlerini sürdürdüğünü ifade eden Sönmez sözlerine şöyle devam etti: “Siber risk yönetimi ve transferi konusunda gereken aksiyonların alınmaması; marka ve itibar zararlarına, veri ihlallerine ve mali kayıplara neden olabilmektedir. Ticari segment müşterilerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak, veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı yenilikçi bir koruma paketi oluşturduk ve ülkemizde ilk kez bu segmente yönelik sunulan Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi ürünümüzü yaklaşık üç yıl önce hayata geçirdik. Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi ile Ticari İşletme ve KOBİ’leri siber risklere karşı koruyoruz. KOBİ’lere yönelik hazırlanan ürünümüzde 5 farklı teminat limiti alternatifi bulunuyor. Bu ürünümüzle sigortalılarımızın bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, idari para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçemizdeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.”

‘BİREYSEL SİBER GÜVENLİK POLİÇESİ İLE DÖRT YILDIR SİGORTALILARIMIZI KORUYORUZ’

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası ile veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı yenilikçi bir koruma paketi sunduklarını vurgulayan Sönmez: “Bireyler, siber dünyada kimlik hırsızlığı, ödeme araçlarının çalınması veya hileli kullanımı, online alışveriş anlaşmazlıkları ve sanal dünyada saygınlığa zarar verilmesi gibi pek çok risk nedeniyle zarara uğrayabiliyor. Siber suç kaynaklı muhtemel kayıplara karşı önlem alınabilmesini mümkün kılan ve birçok konuda hukuksal koruma sağlayan Bireysel Siber Güvenlik Poliçesi ile dört yıldır sigortalılarımıza tüm bu risklere karşı uzman desteği/danışmanlığı ve hukuksal koruma teminatları sağlıyoruz. Kişisel bilgilerin güvenli olmayan ve yasa dışı web sitelerinde izinsiz kullanımı konusunda 7/24 tarama yapıyoruz. Bu ürünümüz, klasik sigortacılık ürünlerinden farklı olarak zarar gerçekleştikten sonra hasarı karşılamak yerine zararın ve kaybın gerçekleşmesini engellemeye yönelik tarama ve raporlama yaparak müşterilere proaktif davranma ve önlem alma kabiliyeti sunuyor” dedi.

İlginizi Çekebilir