Acentenin El Kitabı

 Acentenin El Kitabı

SAB Başkanı Doğan Şen, dernek olarak, acentelerin bilgiyle donanmış olmalarına çok önem verdiklerini ve bu konuda çalışmalarını devamlılık ilkesiyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Acentelerin gerek mesleki gerekse mevzuat açısından bilgili ve donanımlı olmaları için sürekli yenilenen bir eğitim programı yürüttüklerini ifade eden Şen, “Her salı günü dernek merkezimizde saat 17:00’de tüm meslektaşlarımıza açık toplantılarımızda, özellikle, acentelerin oto sigortalarında büyümek yerine diğer ürünlerde, yani yangın, mühendislik, sağlık, sorumluluk ve hayat sigortalarında büyümelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu yönde bilgi paylaşımı ve bu ürünlerin satış teknikleri hakkında ayrıntılı örnek uygulamalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Acenteler bu branşlarda büyümezse alternatif dağıtım kanallarının buralardaki paylarının hızla artacağını belirten Şen, sigorta acentesinin sadece trafik ve kasko poliçesi satan birinin hüviyetinde kalacağını dile getirdi. Dünyadaki değişimin baş döndürücü hızda olduğundan bahseden Şen, acenteler olarak bu hıza ayak uydurmak için değişen bilim, teknoloji, dijital, iletişim gibi unsurlara sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

‘KALICI BÜYÜME SAĞLAMANIN YOLLARINI ARAŞTIRMALIYIZ’
“Çok yakın gelecekte sadece trafik ve kasko poliçesi gibi bilgi gerektirmeyen, parametreleri sabit ürünleri satan acenteleri bu değişim tehdit ediyor. Biliyoruz ki trafik ve kasko gibi mikro ürünler dijital sigortacılık dünyasında pazar payını artırıyor, ATM ve kiosklardan satış  hazırlıkları yapılıyor. Bunlara ‘yasaklayın, engelleyin’ şeklinde refleks göstermek yerine biz acentelerin diğer branşlarda nasıl olabileceğimizi, nasıl daha rekabetçi olabileceğimizi, nasıl kalıcı büyüme yapabileceğimizi araştırmak ve çözümler bulmak zorunda olduğumuzu idrak etmemiz gerekiyor” diyen Şen, SAB olarak tam da bu konularda acentelere bilgilendirme yaptıklarına dikkat çekti.
Aşağıdaki tabloyu gazetemizle paylaşan Şen, şunları söyledi: “Tabloda Nisan 2015 verilerine göre branşlar bazında acente üretim payları yer alıyor. Bir zamanlar acente üretim payı yüzde 75’lerdeydi, şu andaysa hayat branşı dahil sonuçlarda üretim payımız yüzde 54.3 olarak görünüyor. Kaldı ki bu tablolar içinde yer alan acente payları içinde oto plazaların ve captive acenteliklerin de payı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, işi sadece profesyonel sigortacılık olan biz acentelerin gerçekten çok kısa zamanda yenilenmek mecburiyetimiz var ve bu yönde çalışmalar yapmamız gerekiyor.”

‘HAKLARIMIZI BİLİRSEK DAHA İYİ MÜCADELE EDERİZ’
Mesleki bilgiyle beraber acenteleri de içine alan 5684 Sayılı Kanun ile içinde barındırdığı yönetmelikleri ve kuralları da çok iyi bilmeye, bu yönde çalışma yapmaya ihtiyaçları olduğundan söz eden Şen, haklarını iyi bildikleri sürece alternatif satış kanallarına karşı daha bilinçli ve dik mücadele edebileceklerinin altını çizdi.
Bu nedenle SAB olarak Acentenin El Kitabı’nı hazırlayarak acentelere sunduklarını kaydeden Şen, “Kitabımızın önsözü derneğimizin amaçlarını rafine bir şekilde anlatıyor. Bu kitap acente meslektaşlarımızın, mesleklerini icra ederken uymak zorunda olduğu mevzuatları bilmeleri ve  bu yönde uygulamalarına rehberlik yapması için hazırlandı” dedi.
Doğan Şen, kitabın önsözünden de şunları aktardı: “Her bir acente meslektaşımızın mevzuatlara hakim, sigortacılık bilgisiyle donanmış, eğitimli, alternatif dağıtım kanallarına karşı güçlü ve onlarla rekabetçi, oto sigortaları dışında da yüksek üretim yapan kurumlar olması derneğimizin en büyük amacıdır. Biliyoruz ki bu amaç gerçekleştiğinde sigorta acenteleri daha saygın ve kazanan, alternatifsiz kurumlar olacaklardır, sektör ve ülkemiz kazanacaktır.”
Sektöre yararlı olacağına inandıkları bu kitabın acentenin baş ucu kitabı olmasını ve sürekli okuyup kendilerini yenilemelerini dileyen Şen, sözlerini şöyle noktaladı: “SAB derneğimiz tüm acente meslektaşlarına kucak açmış ve onların gelişmesine kendisini adamış 28 yıllık köklü ve kurumsal bir yapı. Tüm meslektaşlarımızı derneğimizden faydalanmaya, birlikte olmaya çağırıyoruz.”

ACENTENİN EL KİTABI’NDA NELER VAR?
Doğan Şen, kitabın içeriğini de Sigortacı Gazetesi’yle paylaştı:
BÖLÜM 1 – 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU
BÖLÜM 2 – YÖNETMELİKLER
1-) Acentelik Yönetmeliği ve ekleri
2-) Yanlış Sigorta uygulamalarının Tespitine İlişkin Yönetmelik
3-) Zorunlu Sigortaların Takibine İlişkin Yönetmelik
4-) Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigorta Uygulamaları Esasları Yönetmeliği
5-) Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik
BÖLÜM 3 – KURALLAR
1-)  Acente Etik kuralları
2-) Acente Meslek Kuralları
3-) Altın Tavsiyeler

07-15-acentelerinelkitabi

İlginizi Çekebilir

Leave a Reply