“Acentelerin BES’e olan ilgisinin artması için düzenlemeler yapılmalı”

 “Acentelerin BES’e olan ilgisinin artması için düzenlemeler yapılmalı”

Acentelerin bireysel emeklilikte önemli bir paya sahip olmasının BES’in büyümesine katkı sağlayacağını belirten TOBB SAİK Yönetim Kurulu üyesi ve İTO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, “Acentelerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne olan ilgisinin artırılması gerekmektedir. Acentelerin emeklilik branşında yetkin olması ve emeklilik branşını da tercih etmesi adına önemli teşvikler ve düzenlemeler sağlanmalıdır” dedi.

TOBB SAİK Yönetim Kurulu üyesi ve İTO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, acentelerin Bireysel Emeklilik Sistemi üzerindeki önemine değindi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, özellikle son dönemde önemli değişikliklerin yapıldığını belirten TOBB SAİK Yönetim Kurulu Üyesi ve İTO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, “Otomatik katılım, 18 yaş altı BES ve %30’luk devlet katkısı sisteme büyük ivme kazandırdı. 2017’de 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından BES’e dahil edilmesi ile Otomatik Katılım Sistemi başlamıştı ve 22 Ocak 2022 tarihinde yeni düzenleme sayesinde otomatik katılımda 45 yaş sınırı kaldırılarak, yaş şartı olmadan tüm çalışanlar BES’e dahil edilebiliyor. Devlet katkısı ise %25’ten %30’a yükseltildi. Ayrıca aşan katkı payı ödemeleri için ilerleyen yıllarda devlet katkısı ödenebiliyor. Böylelikle katılımcı sayısının artması amaçlanmıştır. Ancak görüyoruz ki yeni bir yol bulmaz isek, daha fazla büyüyemeyeceğiz. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde acentelerin önemli bir yer edinmesi sistemin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Katılımcı ödemelerindeki acente payı artırılması ve çeşitlilik sağlanması için acentelerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne olan ilgisinin artırılması gerekmektedir. Burada bizim önerimiz acentelerin sisteme dahil edilmesi. Acentelerin bireysel emeklilikte önemli bir paya sahip olması BES’in büyümesine böylelikle finansal sistemin gelişmesine de katkılar sağlayacaktır. Komisyon oranlarının düşüklüğü, BES sertifikası almadaki güçlükler ve ürün çeşitliliğinin az olması maalesef ki acenteleri bu branştan soğutmuştur” ifadelerini kullandı.

‘BES’TE YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİLMELİ’

Emeklilik branşının ayrı bir uzmanlığı gerekli kıldığının altını çizen Yılmaz, “Acentelerin emeklilik branşında yetkin olması ve emeklilik branşını da tercih etmesi adına önemli teşvikler ve düzenlemeler sağlanmalıdır. BES eğitimi almış yeni mezun işgücü potansiyelinin acentelerde istihdam edilmesi BES alanında acentelere önemli avantajlar sağlayabilir. Ülkemizde BES’in yaygınlaşması ve kişilerin tasarrufa yönlendirilebilmesi için mutlak suretle BES’te yeni ürünler geliştirilmeli ve acentenin bu branşa ilgisi tesis edilmelidir. SAİK olarak bu hususta elimizden gelen desteği vermeye, gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Acenteler mevcut müşterilerine birikim yapmasını sağlayarak BES’te başarılı olabilir ve müşteri sadakati sağlayabilir. Emeklilik branşındaki müşteriler en az 10 yıl ve üzerinde uzun dönemli müşterilerdir. Bu müşteriler birikimlerini yöneten sigorta acentesi ile çalışarak elementer branştaki sigortaları aynı acenteden satın alabilir. Böylelikle acente çapraz satış sağlayabilir. Müşteri memnuniyeti sağlandığında, müşteri hem emeklilik branşında hem de elementer branşta sigorta acentesi ile çalışacaktır” dedi.

‘BES’TE İVME ACENTELERLE ARTACAK’

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde verimli ve sürdürülebilir bir büyüme için acentelerin katkısının büyük olacağının altını çizen Yılmaz, “Acenteler sigortacılık sektöründe en büyük dağıtım kanalı olarak sigortalılara güven vermesi, 7/24 hizmet sunması ve hasar anındaki desteği ile vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu önemli gücü sayesinde, BES’teki gelişme ivmesinin acenteler ile gerçekleşebileceği kanısındayım. Acentelerin BES alanında yetkinlik ve donanıma sahip olması BES’i geliştirecek yegane unsurlardan biri olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

‘ACENTE ÜRETİMİ ARTIRILMALI’

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigortacılık sektörü teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden ilk etkilenen ve bu gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olan sektörlerin başında gelmektedir. Son dönemde yaşanılan baş döndürücü değişim sürecinde de böyle olmuştur. İklim değişikliği, dijitalleşme, Endüstri 4.0, korumacı politikalar, pandemi, enerji krizi ve yüksek enflasyon sigortacılık sektörünü derinden etkilemiş ve sektör yeni koşullara hızla intibak sağlamıştır. Sektörde doğru teminatların verilmesinin, hasar süreçlerinin etkin yönetiminin ve müşteri memnuniyetini sağlamanın yegâne yolu acenteden geçmektedir. Ülkemizin her bir köşesine yayılmış, 20 bin hizmet noktasında ve tüm dijital mecralarda hizmet sunan levhaya kayıtlı 17 bin sigorta acentesi hem sigortalılara hem de sigorta şirketlerine en iyi hizmeti vermektedir. Görüyoruz ki acentenin güçlü olduğu trafik, kasko, yangın, tamamlayıcı sağlık gibi branşlarda sektör sürekli bir şekilde büyümekte ve penetrasyon oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, acentenin üretiminde düşük pay sahibi olduğu inşaat, sınai yangın, tarım ve finansal sigortalar ile BES’te acente üretimi artırılmalıdır. Söz konusu branşlarda acente üretiminin artırılması için öncelikle acentelere eğitim verilmeli, acentelerin satabileceği ürünler geliştirilmeli, acenteler maddi olarak desteklenmeli ve dağıtım kanalları arasındaki haksız rekabet ve uygulamalar engellenmelidir. TOBB-SAİK olarak bu bilinçle söz konusu branşlarda üretimin artması için TSB ile birlikte planladığımız ve Ekim ayında başlayan acente eğitimine özellikli branşları dahil ettik. Düzenlenecek eğitim programı ile birlikte önümüzdeki yıldan itibaren bu branşlardaki üretim ve müşteri memnuniyet oranı artışını hep birlikte göreceğiz.”

‘BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

TOBB SAİK olarak Türkiye’de bir ilki sigorta acenteleri için gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, “Sigorta acenteliği mesleğimizin gelişimi, hizmet kalitemizin ve çeşitliliğimizin artışı, değişen mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olunması amacıyla TSB iş birliği ile TOBB ETÜ SEM ve TSEV koordinasyonunda kapsamlı bir mesleki eğitim programı hazırlamış bulunmaktayız. Mesleki gelişim için büyük fayda sağlayacak söz konusu eğitim programına tüm acente ve çalışanlarımızın katılımı önem arz etmektedir. Söz konusu eğitim programına sigorta acenteleri levhasında “Acente sahibi, müdür, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve teknik personel” unvanı ile aktif kaydı bulunan ve talep eden herkes katılabilecektir. Eğitim ücretinin %80’i TOBB ve TSB tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda, katılımcılar tarafından ödenecek kişi başı ücret toplam 275 TL’dir. Eğitim programı kapsamında dersler 90 kişilik sınıflarda çevrimiçi olarak, haftada 3 gün ve günde 3 saat olacak şekilde planlanmıştır. İlk grup eğitimi 24 Ekim 2022 – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında (Toplam 141 saat) yapılmak üzere başlamıştır. Sınıflar başvuru sırasına göre oluşturulmakta olup, levhada kaydı bulunmayan kişilerce yapılan ya da süresi içerisinde katılım ücreti ödenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır” dedi.

İlginizi Çekebilir