Acentelerimize desteğimiz dijitalde de devam ediyor

Acentelerimize desteğimiz dijitalde de devam ediyor

AXA SİGORTA CEO’su Guillaume Lejeune, Sigortacı Gazetesi’ne verdiği röportajda, Türkiye’de büyük bir potansiyel gördüğünü ve ortalama gelirin artmasıyla beraber sigorta sektörünün daha da canlanacağını söyledi. Türk sigorta sektöründeki en büyük ihtiyacın istikrar olduğunu belirten Lejeune, son dönemde Hazine’nin yayınladığı düzenlemelerin ve genelgelerin Türk sigorta sektöründe güvenin artması, endişelerin giderilmesi ve rekabette eşitliğin sağlanması için gerekli olduğunu kaydetti. Oto branşlarındaki durumu da değerlendiren Lejeune, Türkiye’deki araçlarda kasko oranının %30’un altında olduğunu söyleyerek, “Ancak, araç satışları hızlı bir şekilde devam ediyor, bu sebeple oto branşlarındaki potansiyelin kaybolmadığını söyleyebilirim” dedi.

GELİŞMEK VE İLERLEMEK AXA’NIN HER ZAMAN GÜNDEMİNDE
AXA SİGORTA’nın pazar payı yerine kârlılığa odaklandığını görüyoruz. Şirketinizin gelecek planlarından bahsedebilir misiniz?
Bir şirketin pazar payını sürdürebilir şekilde artırabilmesindeki anahtar nokta, bunu belli bir kârlılıkla gerçekleştirebilmesidir. Primler, hasarlardan daha önce ödendiği için sigorta sektöründe pazar payını hızlı bir şekilde artırmak aslında oldukça kolay. Ancak, eğer pazar payı, kârlılık göz ardı edilerek artırılırsa, bunun vahim sonuçları olacaktır. Yakın dönemde ülkenin sigorta pazarında yaşanan iflaslar da buna işaret ediyor. Biz AXA SİGORTA olarak Türkiye’ye, çalışanlarımıza ve acentelerimize olan bağlılığımızı iş süreçlerimize yansıtıyoruz. Bu açıdan baktığımızda, gelişmek ve ilerlemek her zaman AXA SİGORTA’nın gündeminde olacaktır.

Türk sigorta sektörü hakkında genel görüşünüz nedir? Buradaki düzenlemelerin Avrupa’daki düzenlemelere paralel olduğunu düşünüyor musunuz? Sektörde hızlı bir şekilde çözümlenmesi gereken kritik bir sorun var mı?
Türk sigorta sektörü bir yandan büyümekte, diğer yandan da olgunlaşmakta olan bir sektör. Hazine’nin amacının, sektördeki düzenlemeleri önümüzdeki dönem içinde AB standartlarına uygun hale getirmek olduğunu görüyorum. Bu bakımdan, düzenlemelerin hızlanmasının ve uygulama süreçlerinin denetlenmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Sektörün ödeme gücü, sektörün itibarını ve genel güveni etkileyen en önemli faktördür.

Türkiye düşük sigorta penetrasyonu seviyesi ile büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin fırsata dönüştürülmesi için nasıl adımlar atılması gerekiyor? Sigorta farkındalığının artırılması için ne yapılabilir?
Türkiye’nin potansiyeli oldukça önemli. Ayrıca, gelecek yıllarda 25 bin dolardan fazla yıllık gelire sahip olan hane sayısının artmasıyla beraber sektördeki büyüme hızlanacaktır. Buna rağmen sigortaya olan güven, farkındalık ve bunlara bağlı olarak sigorta güvencesine olan ihtiyaç hâlâ düşük seviyelerde. Türk sigorta sektöründe istikrarın sağlanması ve sigorta hakkında farkındalığın artırılması son derece mühimdir.

Avrupa ülkeleri ile karşılaştırırsak Türk sigorta sektörünün en büyük sorunu nedir?
Türk sigorta pazarı AB ülkelerinden daha az gelişmiş olmakla beraber, gelişmekte olan ülkelerle benzerlikler gösteriyor. Mahkeme kararlarının ve bazı düzenlemelerin geriye dönük uygulanabilir olması ihtimali sektörde istikrarın sağlanabilmesi için özellikle incelenmesi gereken bir konu.

‘DÜZENLEMELER İSTİKRAR VE GÜVENİ ARTTIRACAK’
Hazine hızlı bir şekilde yönetmelik ve genelgeler yayınlıyor. Yeni düzenlemeler hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Düzenlemelerin, sektörü daha şeffaf kılacak, rekabette eşitlik sağlayacak ve her şeyden önce aktörlerin uygun sermaye yeterliliğine sahip olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanması çok önemli. Yapılan düzenlemeler, gelişmekte olan Türk sigorta sektörünün anahtarı konumunda olan istikrar ve güveni artıracaktır.

Rekabetçi fiyatlandırma başta olmak üzere sektörün önünde pek çok engel var. Sizce oto sigortaları branşı doyum noktasına geldi mi? Yangın ve sağlık gibi branşlarda varlığınızı artırma planlarınız var mı?
Türkiye’de araç satışları ve trafikteki araç sayısı her geçen gün artıyor. Buna ek olarak, araçların sadece %30’u kasko güvencesi altında. Dolayısıyla oto sigortalarındaki potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum. AXA SİGORTA ileriki dönemde de oto sigortalarındaki lider oyunculardan biri olmaya devam edecek. Aynı zamanda yangın sigortalarında da güçlü bir konuma sahibiz. Bunun yanında sağlık sigortalarındaki gelişimimize de devam ediyoruz.

‘ACENTELERE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Acentelerin AXA SİGORTA’nın iş modeli için büyük önem taşıdığını biliyoruz. Yakın zamanda acentelerinizin sosyal ve dijital medyada etkinliğini artırmak için dijital eğitim programları düzenlediniz. Acenteleriniz için başka planlarınız var mı?
AXA SİGORTA için acentelerin çok önemli bir yeri var ve şirketimiz ile acentelerimiz arasında sıkı bir bağ kurmuş durumdayız. Biz bu bağı daha da güçlendirmek ve pekiştirmek istiyoruz.  İşlerini bizimle geliştirmeleri, daha iyi hizmet sağlayabilmeleri ve verimlilik kazanmaları için acentelerimizi her konuda desteklemeye ve onlar için yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Dijital satış gibi uzaktan satış kanallarını değerlendiriyor musunuz? Dijital satış yöntemlerini Türkiye’de kullanmak için çok mu erken?
Dijital kapasitemizi acentelerimizle beraber, paydaşlarımıza değer yaratacak şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Günlük yaşamlarında dijital kanalları kullanan müşterilerimiz için dijital arenada acentelerimizin yanında durmamız ve destek olmamız gerekiyor. Bu müşterilerin sayısı gittikçe artarken, bu müşterilere gereken düzeyde hizmeti sunmamız gerekiyor. Bu nedenle, acentelerin kattığı değerle dijital ortamın müşterilere yarattığı kolaylığı birleştirmek oldukça önemli. İşte AXA SİGORTA olarak bizim yoğunlaştığımız nokta da burası. Gelecekte de bu konu için efor sarf etmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.

6 aydır Türkiye’de yaşıyorsunuz. Buradaki hayatınız ve sigorta sektörü beklediğiniz gibi mi?
Türkiye’de geçirdiğim süreden çok memnunum. Burası sürprizlerle dolu bir ülke ve yeni yönlerini keşfetmekten mutluluk duyuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke ve buranın insanlarıyla tanışıp çalışma fırsatı bulduğum için çok memnunum.

Guillaume Lejeune kimdir?
1966 doğumlu olan Guillaume Lejeune, Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) ve Centre d’Etudes Actuarielles (Aktüerya Bölümü) mezunu. Lejeune, 1990’da Eurosept’te danışman olarak ve sonrasında 1995’te AT Kearney’de müdür olarak çalışma hayatına başladı.
AXA Grubu’na 1996 yılında katılan Lejeune; ilk olarak AXA GMS, Plan Bütçe ve Raporlama Departmanında, Amerika, İngiltere ve Asya bölgelerinin finansal kontrolünden sorumlu olarak çalıştı.
Daha sonra sırası ile 1999’da AXA Conseil’de satıştan sorumlu Bölüm Başkanı, 2001’de AXA Fransa, Genel Müdür Yardımcısı, 2003’te AXA Fransa, Güney Batı Bölgesi Satış Bölüm Başkanı, 2006’da AXA Fransa, Finansal Kontrol ve Strateji Yöneticisi, 2008’de AXA Meksika, Mali İşler Başkanı ve 2011 yılından itibaren, AXA Fransa’da operasyondan sorumlu Başkan olarak çalıştı ve 2015 itibarıyla AXA SİGORTA CEO’luğu görevini devraldı.

Yorum yazın