Acenteler kendi ayakları üzerinde durabilen kurumlara dönüşmeli

Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) Başkanı Doğan Şen, ülke ekonomisinde büyümenin yavaşladığını söyledi. Gayri safi yurtiçi hasılanın, 2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 2.1’lik büyüme kaydettiği bilgisini veren Şen, nüfusumuzun artış oranı yüzde 14 olduğu için kişi başına düşen kaynağın azaldığını ifade etti. Kaynak azalması neticesinde sigorta pazarının daraldığını kaydeden Şen, “Bunun sonucunda otomobil ve konut satışları düştü. Otomobil satış oranları geçen seneye göre yüzde 25 geriledi. Bu nedenle, sektörümüzün lokomotifi olan oto sigorta pazarındaki daralma yüzde 16 seviyelerini geçti” dedi.

Bu durum yaşanırken, sigorta şirketlerinin sektörün lokomotifi olan kasko ve trafik sigortalarındaki pazardan pay alma çabalarının sektörü olumsuz etkilediğine değinen Şen, şirketlerin en ufak bir kârlılıkta fiyatları aşağı çektiğine, zarar oranı arttığındaysa yükselttiğine değindi. Optimum fiyatlar oluşmadığından sektöre güvenin gittikçe azaldığının altını çizen Şen, tüketicinin dalgalı fiyatlar nedeniyle en ucuz poliçeyi aradığını aktardı.

Doğan Şen şunları söyledi: “Acente teşkilatı, en uygun primi arayan müşterisine hizmet verebilmek ve müşteriyi kaybetmemek için yeterli portföy büyüklüğüne ulaşamadan diğer şirketlerden acentelik almak zorunda kalıyor, diğer acentelerle iş paylaşımı yapması gerekiyor ve komisyonunu paylaşıyor, bunun sonucunda acentelerin operasyonel masrafları arttığı için doğal olarak net kârlılığı azalıyor.”

‘SİGORTA ŞİRKETLERİ KENDİ TEŞKİLATINI YOK EDİYOR’

Teknik kâr elde edemeyen sigorta şirketlerinin, pazar payını kaybetmemek için primleri yükseltmek yerine acente komisyonlarını aşağıya çekerek zararlarını telafi etmeye çalıştığını belirten Şen, “Şirket yöneticileri ‘Acente benim en önemli satış teşkilatım, biz acenteyle büyüyeceğiz’ derken, bazı şirketler bir gecede komisyonları aşağı çekiyor ya da direkt satış kanallarından, bankalarından, internet sitelerinden acenteye verdikleri primlerden daha uygun primlere poliçeler satıyor ve acente teşkilatıyla rekabet ediyor. Şirketler kendi teşkilatını yok ediyor” diye konuştu.

‘PRİMLER DÜŞMESE HAZİNE’NİN KASASINA GİREN PARA ARTARDI’

Bugün kasko üretiminin yüzde 86’sının, karayolu sorumluluk poliçelerinin yüzde 94’ünün acente tarafından üretildiğinden bahseden Şen, sözlerine şöyle devam etti: “Sigorta şirketlerinin pazar payı mücadelesi neticesi sektör tarumar oldu. Poliçe başı prim kaskoda 64 lira, karayolu sorumlulukta 7 lira ucuzladı. Oysa ülkemizde yıllık enflasyon oranı yüzde 9.9. Eğer primler düşmeseydi 2014 yılının temmuz ayı verilerine göre kaskoda 176.5 milyon lira üretilecekti, yüzde 17 komisyon ile acente 30 milyon lira kazanacaktı. Trafikte 67.1 milyon lira üretilecekti, yüzde 17 komisyon ile acente 11.4 milyon kazanacaktı. Üstelik Hazine’nin kasasına BSMV olarak 13 milyon lira girecekti, bununla belki bir okul yapılacak ve eğitime katkı sağlanacaktı.”

‘HER YIL DAHA FAZLA ACENTE SİSTEMDEN ÇIKIYOR’

Acentelerin çok çalışıp çok satmasına rağmen geçen seneden daha az kazanç elde ettiğini vurgulayan Doğan Şen, acentelerin ayrıca komisyon kesintileri nedeniyle komisyonlarının azaldığını ve daha çok satabilmek için daha çok masraf yaptığını ifade etti.

“Acente para kazanamıyor ve bu nedenle inovasyon yapamıyor, acentelik yönetmeliğinin şartlarını yerine getiremiyor. Pazarlama için teknik personel alamıyor. Sağlıklı bir muhasebe sistemi kuramıyor. BA-Bs formlarını veremediği için 50 bin – 100 bin lira arasında cezaya muhatap oluyor. Operasyonel yükler nedeniyle masadan kalkıp pazarlama yapamıyor. Sigorta şirketleri hedeflerini tutturamayan acenteleri tek taraflı kapatıyor. Acente itibar kaybediyor. Sigorta şirketlerinin günahı acenteye fatura ediliyor” diyen Şen, bu nedenle her yıl daha fazla acentenin sistemden çıktığını söyledi.

‘SADECE OTO SİGORTASI SATAN ACENTE AYAKTA KALAMAZ’

“2010 yılında sisteme girmek isteyen acente varken 2013 ve 2014 tarihinde sistemden çıkan acente var” diyen Doğan Şen, 2013 yılında silinen acente sayısında, müktesep haktan faydalanarak acente olanlardan aidatını ödemedikleri için silinenler olduğunu da belirtti. Devam eden acentelerin ortalama 4 yıl faaliyet gösterdiği gerçeğine dikkat çeken Şen, “Uzun yıllar, ekip kurmuş para kazanarak varlığını devam ettiren, eşit ağırlıklı portföy dağılımına sahip profesyonel acente sayısının 3 bin adedi geçmediğini üzülerek belirtmek zorundayım” dedi.

Birçok acentenin zarar ettiğini ancak eşine dostuna mahcup olmamak için inadına devam ettiğini kaydeden Şen, şunları söyledi: “Acentenin ayakta kalabilmesi, para kazanabilmesi ve sağlıklı üretim yapabilmesi için yöntemler belirlenme mecburiyeti var. Bu sorun sektörün temel sorunlarından biri. Sektörün gelişimi ve penetrasyon oranını yukarı çekmek için daha güçlü finansal yapıya sahip, daha eğitimli, teknolojiyi takip eden, rekabet gücü yüksek ve uzun ömürlü acentelerin tesis edilmesi gerekiyor. Bu ekonomik konjonktür içinde sadece oto sigortası satışıyla ayakta kalabilme dönemi bitti.”

‘ACENTELER YALNIZ DEĞİL’

SAB’ın 1978 yılından beri hayatını devamlılık esasıyla sürdüren güçlü bir STK olduğunu belirten Şen, sözlerini şöyle tamamladı: “Sorunları olan meslektaşlarımızı dinlemek ve sorunlarını çözmek için her an hazırız. Tüm acenteleri SAB derneğimizde birleşmeye çağırıyorum. Güçlü olalım, yapabilirliğimizi artıralım.”


ACENTELER NE YAPMALI?

SAB Başkanı Doğan Şen, acentelerin varlığını sürdürmesi için yapması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

  • Acenteler sadece kasko ve trafik satışı yapmaktan vazgeçerek; yangın, nakliyat, sorumluluk, sağlık ve hayat sigortalarının satışına hemen başlamalı, bunun için eğitimlerini tamamlamalıdır.
  • Acenteler yatırım yapmak, teknolojiyi ve yeni satış yöntemlerini tatbik etmek, satış ekipleri kurmak, fiziki şartlarını iyileştirmek ve güven duyulan olmak zorundadır.
  • Acenteler sağlıklı bir muhasebe sistemi kurmak, her türlü mevzuatı takip ve tatbik etmek zorundadır.
  • Acenteler sağlıklı satış yapmak, ürünleri iyi bilmek, eksik ve aşkın sigortadan kaçınmak zorundadır. Riskten kaçınma genel ve ortak bir insan özelliğidir ve sigorta endüstrisinin varlığı bunun üzerine kuruludur. Sigorta acentesi bu kural üzerinde faaliyetini icra etmelidir. Bu çalışma esası orta ve uzun vadede acente ve tüm sektör yararına olacaktır.
  • Acenteler mecbur kalmadıkça iş paylaşımı yapmadan, kendi ayakları üzerinde durabilen, istihsal kapasitesi yüksek kurumlar olmak zorundadır.
  • Yeterli portföy büyüklüğüne sahip olmayan acenteler bir araya gelerek portföylerini birleştirmeli, daha güçlü finansal yapılar kurarak güç birliğine gitmelidir. Acentelerin, daha az masrafla daha rekabetçi, daha güçlü olma zorunlulukları var.
  • İstisnasız her bir acentenin bir STK üyesi olması, sorunları ve son gelişmeleri yakından takip etmesi ve üyesi olduğu STK’ya sahip çıkması gerek.

Screen Shot 2014-11-19 at 11.57.03

 

Yorum yazın