76 trilyon liralık güvence

76 trilyon liralık güvence

Sigorta Denetleme Kurulu, 2014 yılına ilişkin “Türkiye’de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor”u yayınladı. Rapora göre, sigorta sektörü geçen yıl toplam 26 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi. Prim üretiminin 22.7 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalardan, 3.3 milyar liralık kısmı ise hayat sigortalarından elde edildi. Prim üretiminde hayat dışı branşların payı yüzde 87 olurken hayat dalının payı yüzde 13 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye’de hayat dışı sigortaların geleneksel devam eden toplam prim üretimindeki ağırlığı 2014’te de değişmedi.

REEL PRİM ÜRETİMİ AZALDI
2014’te toplam prim üretimi, yıl içinde cari fiyatlarla yüzde 6.9 artmasına rağmen 1998 yılı sabit fiyatlarıyla yüzde 1.5 azaldı. Reel prim üretimi hayat dışı dallarda yüzde 0.1 arttı, hayat grubunda ise yüzde 11.2 geriledi.
Sigorta sektörü, gelişmekte olan piyasalarda GSYİH’deki değişmelere aşırı duyarlılık gösteriyor. Kişi başına gelir yükseldikçe gelirden sigortaya ayrılan pay artıyor ve sonuçta prim üretimi ekonomiden daha hızlı büyüyor. Buna karşılık, gelirin azaldığı dönemlerde de sigortacılık, ekonomiden daha hızlı küçülüyor. Sigortacılık Türkiye’de de genel anlamda benzer bir durum sergilemekle birlikte, 2014 yılında ters yönde bir gelişme yaşandı ve GSYİH yüzde 2.87 artarken, sektör yüzde 1.5 küçüldü. Sonuçta toplam prim üretiminin GSYİH’ye oranı yüzde 1.51’den yüzde 1.45’e geriledi.

70.2 MİLYON POLİÇE
2014 yılında prim üretimindeki düşmeye karşın diğer göstergelere göre sigorta sektörü büyümeye devam etti. Yıl içinde 15.5 milyon adedi hayat ve 54.7 milyon adedi hayat dışı sigorta branşlarında olmak üzere toplam 70.2 milyon adet poliçe/sertifika düzenlendi. Bu durum, hayat dışı branşlarda yüzde 5.9, hayat dalında ise yüzde 0.7 artışa karşılık geliyor.
Şirketler, düzenlenen poliçeler ve alınan primler karşılığında yıl içinde sigortalılara toplam 76.5 trilyon lira teminat sağladı. Toplam teminat tutarı 2013 yılına göre yüzde 21.82 yükseldi ve GSYİH’nin 44 katına yaklaştı. Bu rakamlar, sigorta sektörünün ekonomik istikrar ve büyüme için önemini ortaya koydu.

13.4 MİLYAR LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ
Verilen teminatlar karşılığında şirketler tarafından 2014 yılında sigortalılar ile zarar görenlere 13.4 milyar lira net tazminat ödendi. Tazminat ödemesinin 10.9 milyar liralık kısmı hayat dışı sigortalarda, 2.5 milyar liralık kısmı ise hayat sigortasında yapıldı. Şirketlerin, riskin gerçekleşmesinde kusuru bulunan üçüncü kişilerden geri tahsil ettikleri tutarlar (sorumluluk sigortalarında teminat veren karşı sigorta şirketleri dahil) ile sovtaj gelirleri ilave edildiğinde, ödenen brüt tazminat tutarı 15.1 milyar liraya ulaştı.

BES’TE KATILIMCI SAYISI YÜZDE 23 ARTTI
Türkiye’de 2003’ün ikinci yarısında uygulamaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çift haneli büyüme trendini devam ettirdi. 31 Aralık 2014 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 5.1 milyon kişiye, akdedilen sözleşme sayısı da 5.8 milyon adede yaklaştı. Bu rakamlar, yıl içinde katılımcı sayısının yüzde 23, sözleşme sayısının ise yüzde 24 arttığını gösteriyor.
Geçen yıl sonu itibarıyla yürürlükte bulunan bireysel emeklilik sözleşmeleri için 2013 başından itibaren uygulanan devlet katkısı (2.8 milyar lira) ile toplam 31.2 milyar lira katkı payı ödendi, katılımcılara ait fonların değeri ise 37.8 milyar liraya ulaştı. Söz konusu tutarlara, sistemden ayrılan katılımcılar tarafından ödenen katkı payları ile bu kişilere geri ödenen fon tutarları dahil değil. Yıl içinde katılımcılara ait birikim ve devlet katkısı dahil ödenen katkı payındaki artış sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 36 olarak gerçekleşti.

SİGORTALI KONUT SAYISI 6.8 MİLYON
Zorunlu deprem sigortasında, 2014 yılında olumlu sonuçlar elde edildi. Yılın sonu itibarıyla sigortalı konut sayısı 6.8 milyon adet, sigortalılık oranı ise yüzde 39 oldu.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sigorta yaptıran bina sahiplerine 481 milyar lira teminat verildi ve yıl içinde 1.9 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. DASK tarafından kuruluşundan 2014 sonuna kadar ödenen tazminat tutarı ise 160.2 milyon liraya ulaştı. Sistemde biriken fon tutarı 2014 sonunda 2.8 milyar liraya ulaştı, reasürans teminatı ile DASK’ın toplam ödeme gücü ise 12 milyar liraya yaklaştı.

TARIMDA 532 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ
Devlet destekli tarım sigortaları açısından da 2014 başarılı bir yıl oldu. Sistemde düzenlenen poliçe sayısı yüzde 21.8 artış göstererek, 1.1 milyon adede ulaştı, sigortalılardan 684 milyon lira prim tahsil edildi ve aynı tutarda da devlet tarafından sisteme prim katkısı yapıldı. Gerçekleşen hasarlar nedeniyle yıl içinde sigortalılara yapılan tazminat ödemesi ise 532 milyon lira olarak gerçekleşti.
Sigortacı, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 26 artarak, 2014 sonunda 81 milyar liraya ulaştı. Aktif toplamı içinde hayat sigortalıları ile bireysel emeklilik katılımcılarına ait fon tutarı 40.1 milyar lira oldu.

1.4 MİLYAR LİRA BİLANÇO KÂRI
Şirketler, 2014 yılını konsolide bazda 1.47 milyar lira teknik kârla kapattı. Sektörde faaliyet gösteren toplam 63 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketinden 29’u (18 hayat dışı, 3 hayat ve 8 hayat/emeklilik şirketi) 2014’te teknik zarar ederken, diğerleri faaliyetlerinden teknik kâr sağladı. Sektörün konsolide bilanço kârı da teknik kârlılığa benzer şekilde sonuçlandı. Şirketlerin 2014 sonunda toplam bilanço kârları 1.4 milyar lira oldu.

80 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Türkiye’de sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketlerinde 2014 sonu itibarıyla toplam 19 bin 305 personel çalışıyor. Sektörde 15 bin 587 sigorta acentesi (gerçek/tüzel kişi) ile 30 bin 46 bireysel emeklilik aracısının, bin 305 sigorta eksperinin, 119 sigorta ve reasürans brokerinin (gerçek/tüzel kişi) ve 42 aktüerin (sözleşmeli/kadrolu) görev yaptığı dikkate alındığında, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin 80 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığı görüldü.

08-15-teminattbl

Yorum yazın